office jelentése magyarul a szótárban

Összesen 80 jelentés felelt meg a keresésnek. office magyaruloffice meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A office gyakorisága, jelentéseA office gyakorisága, jelentéseA office gyakorisága, jelentéseA office gyakorisága, jelentéseA office gyakorisága, jelentése
Többes száma: offices

office képe

office jelentese magyarul
iroda
hivatal
Példamondatok
They all worked in the same insurance office. = Ők mind ugyanabban a biztosítási irodában dolgoztak.

office jelentése kifejezésekben

office building

irodaház
irodaépület

box office

jegypénztár

tax office

adóhivatal

audit office

számvevőszék

excise office

állami fogyasztási adóhivatal

mayor's office

polgármesteri hivatal

doctor's office

orvosi rendelő

post office box

pf.
postafiók

registry office

anyakönyvi hivatal
munkaközvetítő
munkaközvetítő hivatal

head post office

főposta

telegraph office

távírda
távíróhivatal

to run for office

közhivatalt próbál szerezni

general post office

főposta

foreign exchange office

váltóüzlet

the office for the dead

gyászmise

post office savings bank

posta-takarékpénztár

during his tenure of office

hivatali ideje alatt
szolgálati ideje alatt

officer

katonatiszt
közhivatalnok
köztisztviselő
tiszt

officer!

biztos úr!

office-holder

hivatal betöltője
tisztségviselő
tisztviselő
állás betöltője

officer on duty

ügyeletes tiszt

officer-courier

összekötő tiszt

officer's outfit

tiszti ellátmány

officer of high rank

magas rangú tiszt

officer of the guard

őrparancsnok
őrtiszt

officer's training corps

tisztképző tanfolyam

officer-candidate school

tiszti iskola

to officer

tisztekkel ellát
vezényel

air officer

repülőtiszt

army officer

szárazföldi haderőnél szolgáló tiszt

flag officer

flotta főparancsnoka

agent officer

pénzügyi tiszt

field officer

törzstiszt

watch officer

őrszolgálatos tiszt

action officer

hadműveleti tiszt

junior officer

altiszt
tiszt

liaison officer

összekötő tiszt

orderly officer

napos tiszt
parancsőrtiszt

platoon officer

szakaszparancsnok

ranking officer

rangidős tiszt