note jelentése magyarul a szótárban

Összesen 110 jelentés felelt meg a keresésnek. note magyarulnote meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentése
Ragozás: to note, noted, noted
Inges alak: noting
E/3: notes

note képe

note jelentese magyarul
Példamondatok
I always note them all down. = Mindig, mindet feljegyzek.
Főnév
A szó gyakorisága:A note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentéseA note gyakorisága, jelentése
Többes száma: notes
jegyzék
bankjegy
Példamondatok
Zarniwoop ticked off a note on the paper. = Zarniwoop kipipált egy pontot a jegyzetében.
Here is the note written in pencil over here. = Az üzenetet a másik oldalra írták ceruzával!
This is a five-pound note, so you will have to bring me back, ten shillings change. = Itt van egy ötfontos bankjegy, tíz shillinget kell vissza hoznod.

note jelentése kifejezésekben

note of hand

adóslevél
bon
kötelezvény

note of interrogation

kérdőjel

dud note

hamis bankjegy

bank note

bankjegy

side note

széljegyzet

false note

gikszer
hamis hang

whole note

egész hang

wrong note

fals hang
hamis hang
hibás hang

advice note

avizó
feladási értesítés
értesítőlevél

credit note

jóváírási értesítés

man of note

neves ember

leading note

vezérhang

musical note

hangjegy

quarter note

negyed hangjegy

to note down

feljegyez
felír
lejegyez

marginal note

széljegyzet

received note

bevételezési bizonylat

staccato note

staccatoval jelzett hang
staccatoval játszott hang
staccatoval énekelt hang

transient note

átmenő hang

worthy of note

figyelemre méltó
érdemes megjegyezni

to take note of sg

figyel vmire
megjegyez vmit

to strike the right note

jó hangot üt meg
megtalálja a helyes hangot

noted

híres
neves

noter

kommentátor
megfigyelő
megjegyző

notes

jegyzetek

note-pad

blokk
jegyzetblokk
írótömb

notebook

jegyzetfüzet

notehead

fejléc (levélpapíron)
fejírás

noteless

nem feltűnő, szembeötlő
nem muzikális

note-book

jegyzetfüzet
jegyzetkönyv
notesz

note-case

levéltárca
pénztárca

note-paper

levélpapír

noteworthy

figyelemre méltó
nevezetes

connote

jelent

keynote

alapelgondolás
alapeszme
alaphang
hangnem

unnoted

figyelembe nem vett
ismeretlen
jelentéktelen
lényegtelen
meg nem figyelt
nem fontos
nem jelentékeny
nem kimagasló
nem kiváló
nem észlelt
észleletlen
észre nem vett

banknote

bankjegy

footnote

lábjegyzet

keynoter

US vezérszónok

to denote

jelent
jelez
kifejez
mutat
utal