never a kifejezésszótárban

never yet

még soha

never more

soha többet
soha többé
többé sohasem

never again

soha többé

never fear!

ne aggódjál!

never mind!

ne törődj vele!
nem fontos!
nem számít!
sebaj!

never say die!

sohase csüggedj!

never never land

álomország

never darken my doors again!

be ne tegye többé a lábát ide!
át ne merje többé lépni a házam küszöbét!

never to be at a loss for an answer

mindenre talál választ

almost never

szinte soha
szinte sohasem