need jelentése magyarul a szótárban

Összesen 105 jelentés felelt meg a keresésnek. need magyarulneed meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentése
Ragozás: to need, needed, needed
Inges alak: needing
E/3: needs

A need lehet módbeli segédige is, de viselkedheti sima igeként is. Leggyakrabban sima igeként használják, segédigeként ritkán.

  • Amikor nem segédige, akkor szükséget, szükségességet fejez ki, például: The car needs petrol. = Az autónak szüksége van benzinre.
  • Amikor segédige akkor leggyakrabban tagadó szerkezteben használják (need not vagy needn’t): We needn't leave yet. = Még nem kell indulnunk.

need képe

need jelentese magyarul
Példamondatok
I do not need protection. = Nincs szükségem védelemre.
These children need care. = Ezek a gyerekek ápolást igényelnek.
Főnév
A szó gyakorisága:A need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentéseA need gyakorisága, jelentése
Többes száma: needs

need jelentése kifejezésekben

need he go?

el kell-e mennie?

if need be

szükség esetén

to be in need

szűkölködik

in case of need

szükség esetén

in times of need

nehéz időkben

I need hardly say

mondanom sem kell

you need a haircut

meg kéne nyiratkoznod

let her go and need be

ám menjen, ha mennie kell

to stand in need of sg

rászorul vmire
szüksége van vmire

you need not wait long

nem kell sokáig várnod

there is no need for sg

nem kell vmi
nincs szükség vmire

to be in sore need of sg

égető szükség

needs

igények
szükségképpen
szükséglet
szükségletek

needy

rászoruló

needed

kellett

needle

fenyőtű
horgolótű
idegesség
iránytű
kötőtű
mutató
obeliszk
tű alakú szikla
varrótű

needful

pénz
szükséges

needled

csípős
csúcsos
tűvel készült
tűvégű

needler

tűkészítő
tűárus csomagokat vászongöngyölegbe bevarró (személy)

needles

idegesség
idegroham
türelmetlenség

needless

fölösleges
szükségtelen

needling

kötés
odatűzés
pungálás
punkció

needleful

egyszeri befűzésre való fonál

needments

cókmók
személyes szükségleti cikkek

needlessly

fölöslegesen
szükségtelenül

needlework

kézimunka

needlewoman

varrónő

needlessness

fölöslegesség
szükségtelenség

kneed

műsz könyökös
csomós
összet kitérdelt (nadrág)

unneeded

szükségtelen

to needle

buzerál
keresztülfurakodik
macerál
rászáll vkire
tűvel dolgozik
varr
zaklat
átfurakodik
átszúr

unneedful

nem nélkülöz vmt

weak-kneed

gyenge jellemű
határozatlan
ijedős

animal needs

emberi szükségletek
testi szükségletek

pine needles

fenyőtű
tűlevél

threadneedle

The Old Lady of Threadneedle Street: az Angol Bank
„bújj-bújj zöld ág”

barbed needle

horgolótű

sorely needed

égetően szükséges

material needs

anyagi javak
létfenntartás szükségletei

netting-needle

hálókötő tű