natural wave jelentése magyarul a szótárban

Összesen 13 jelentés felelt meg a keresésnek. natural wave magyarulnatural wave meaning in english

natural a kifejezésszótárban

natural gas

földgáz

natural law

természeti törvény

natural poet

született költő

natural child

házasságon kívüli gyerek

natural forces

természeti erők

natural history

természetrajz

natural science

természettudomány

natural logarithm

e-alapú logaritmus
természetes logaritmus

natural resources

természeti kincsek

natural philosopher

természettudós