natural resources jelentése magyarul a szótárban

Összesen 13 jelentés felelt meg a keresésnek. natural resources magyarulnatural resources meaning in english

natural a kifejezésszótárban

natural gas

földgáz

natural law

természeti törvény

natural poet

született költő

natural wave

természetes hullám
természetes hullámosság

natural child

házasságon kívüli gyerek

natural forces

természeti erők

natural history

természetrajz

natural science

természettudomány

natural logarithm

e-alapú logaritmus
természetes logaritmus

natural philosopher

természettudós