natural philosopher jelentése magyarul a szótárban

Összesen 13 jelentés felelt meg a keresésnek. natural philosopher magyarulnatural philosopher meaning in english

natural a kifejezésszótárban

natural gas

földgáz

natural law

természeti törvény

natural poet

született költő

natural wave

természetes hullám
természetes hullámosság

natural child

házasságon kívüli gyerek

natural forces

természeti erők

natural history

természetrajz

natural science

természettudomány

natural logarithm

e-alapú logaritmus
természetes logaritmus

natural resources

természeti kincsek