natural jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. natural magyarulnatural meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentése
Középfoka: more natural
Felsőfoka: the most natural

natural képe

natural jelentese magyarul

natural gas

földgáz

natural history

természetrajz

natural element

lételem
Példamondatok
Natural Numbers Set = természetes számok halmaza
You are a natural commander, Bashar. = Született parancsnok vagy, Bashar.
Főnév
A szó gyakorisága:A natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentéseA natural gyakorisága, jelentése
Többes száma: naturals

natural jelentése kifejezésekben

natural gas

földgáz

natural law

természeti törvény

natural poet

született költő

natural wave

természetes hullám
természetes hullámosság

natural child

házasságon kívüli gyerek

natural forces

természeti erők

natural history

természetrajz

natural science

természettudomány

natural logarithm

e-alapú logaritmus
természetes logaritmus

natural resources

természeti kincsek

natural philosopher

természettudós

it comes natural to him

magától értetődő számára
természetes számára

naturally

természetesen
természettől fogva
természeténél fogva

naturalism

naturalizmus
természetesség
ösztönös cselekvés

naturalist

naturalista
természetbúvár
természettudós

naturality

született állampolgárság
természetes viselkedés
természetesség
természethűség
természetközelség

naturalized

honosított

naturalness

természetesség

naturalesque

természethű
ábrázolás

naturalistic

naturalista
naturalisztikus
természethű

naturalizing

botanizálás
honosítás
külföldié
meghonosítás: meghonosodás (növényé, állaté, szóé)
növénygyűjtés

naturalization

honosítás
állampolgárság megszerzése

unnatural

erőltetett
gonosz
nem természetes
szeretetlen
természetellenes

connatural

azonos jellegű, természetű
bennerejlő vkben
természetével járó vknek
vele született

unnaturally

természetellenesen

denaturalize

természetellenessé tesz
vknek természetét megváltoztatja
állampolgári jogoktól megfoszt

supernatural

természetfeletti
természetfölötti

supranatural

a természetfölötti
természetfölötti
the supernatural

preternatural

természetfölötti

to naturalize

honosít
meghonosít
állampolgárságot ad

unnaturalized

honosítatlan

unnaturalness

erőltetettség
mesterkéltség
természetesség hiánya

supernaturally

természetfeletti módon

preternaturally

természetfelettien

supernaturalism

fil vall. természetfölöttiség

supranaturalism

természetfölöttiség

denaturalization

denaturálás
honosítás visszavonása
természetellenessé válás

preternaturalness

természetfölöttiség

to be naturalized

meghonosodik
polgárjogot nyer