national jelentése magyarul a szótárban

Összesen 78 jelentés felelt meg a keresésnek. national magyarulnational meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentése
Középfoka: more national
Felsőfoka: the most national

national képe

national jelentese magyarul
Példamondatok
He got a national award for community service. = Nemzeti kitüntetése van a közösségi szolgálataiért.
Főnév
A szó gyakorisága:A national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentéseA national gyakorisága, jelentése
Többes száma: nationals

national jelentése kifejezésekben

national flag

nemzeti lobogó

national anthem

nemzeti himnusz

national defence

honvédelem

national defense

honvédelem

national monument

védett műemlék

Scottish national dress

skót nemzeti viselet

single national economic body

egységes össznépi gazdasági szerv

balance of the national economy

nemzetgazdasági mérleg

nationalism

nacionalizmus

nationalist

nacionalista

nationality

nemzetiség
állampolgárság

nationalistic

hazafias
honszerető
nacionalista
nemzeti érzelmű

nationalization

honosítás
köztulajdonba vétel
nemzeti tulajdonba vétel
nemzetiesítés
nemzetté alakulás
állami tulajdonba vétel
államosítás
állampolgárság felvétele
állampolgárság megadása

antinational

antinacionalista
nemzetellenes

denationalize

elnemzetietlenít
államosított javakat régi tulajdonosnak
államosítást megszüntet
állampolgárságától megfoszt vkt

examinational

vizsgai

imaginational

képzeletbeli

international

nemzetközi

intranational

nemzeten belüli
nemzeti

supranational

nemzetek feletti

terminational

szóvégi

denominational

felekezeti

internationale

internacionálé

to nationalize

honosít
államosít

internationally

internacionálisan
nemzetközi úton
nemzetközileg

internationalism

nemzetköziség

internationalist

internacionalista
nemzetközi jog szakértője
nemzetközi válogatott játékos

internationalize

nemzetközivé tesz (területet)

undenominational

felekezeten kívüli
nem felekezeti, vallási

denationalization

elnemzetietlenedés
elnemzetietlenítés
államosított javak magántulajdonba bocsátása
államosítás megszüntetése
állampolgárság megszüntetése

denominationalism

felekezeti oktatás
felekezeti, szektáns politika, szellem

extreme nationalism

szélsőséges nacionalizmus
túlzó nacionalizmus

interdenominational

felekezetek közötti
felekezetközi

undenominationalism

felekezetenkívüliség
nem felekezeti, vallási jelleg

internationalization

nemzetközivé tétel (területé)

international mandate

gyarmati mandátum
nemzetközi megbízás

out-and-out nationalist

intranzigens nacionalista

international custom pass

nemzetközi gépkocsi-igazolvány
triptik

international customs pass

nemzetközi gépkocsi-igazolvány
triptik