much jelentése magyarul a szótárban

Összesen 103 jelentés felelt meg a keresésnek. much magyarulmuch meaning in english
Névelő
A szó gyakorisága:A much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentése

Megszámlálhatatlan névmás, ezért egyes számban álló főnév mellett használjuk.

Ellentéte: little=kevés.

much képe

much jelentese magyarul
sok
Példamondatok
much money = sok pénz
Határozószó
A szó gyakorisága:A much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentéseA much gyakorisága, jelentése
sokkal
nagyon
Példamondatok
I have a much better plan. = Sokkal jobb tervem van.

much jelentése kifejezésekben

much less

sokkal kevesebb

much money

sok pénz

much too much

jóval több a kelleténél
nagyon is sok
túlontúl sok
túlságosan sok

much to my mind

nagyon kedvemre való

much the largest

lényegesen nagyobb

much to my regret

legnagyobb sajnálatomra

much of a muchness

egyik kutya, másik eb
körülbelül egyforma

much to be desired

felettébb kívánatos
igen kívánatos
nagyon kívánatos

much less could I go

még kevésbé mehetnék én
sokkal kevésbé mehetnék én

much to my astonishment

legnagyobb meglepetésemre

very much

igen sok
igen sokat
nagyon

so much as

annyi, mint
ugyanannyi
ugyanannyira, amennyire
ugyanannyira, mint
ugyanúgy, mint

ever so much

nagyon
sokkal

as much again

kétszer annyi
kétszeres
kétszerese
még egyszer annyi

how much is it?

mennyi az ára?
mennyibe kerül?
mi az ára?
mibe kerül?

very much alive

tevékeny
életerős

I much regret it

felettébb sajnálom
nagyon sajnálom
rendkívül sajnálom

too much by half

túl sok
túl sok a jóból

without much ado

minden teketória nélkül

I thought as much

ezt gondoltam is

it's not much cop

nem is olyan nagy dolog
nem sokat ér

I expected as much

éppen ezt vártam

half as much again

másfélszer annyi

not so much of it!

nem hülyéskedj!
pofa be!
szűnj meg!

not much to look at

semmi különös

so much the more as

annál is inkább, mint

to think much of sg

jó véleménnyel van vmiről
jó véleménye van vmiről
nagy véleménnyel van vmiről
nagyra becsül vmit
nagyra tart vmit
sokra tart vmit

five pounds too much

öt fonttal több a kelleténél

pretty much the same

nagyjából ugyanaz

to be not worth much

nem sokat ér
nem valami nagy dolog

he doesn't so much as

még csak nem is

how much is he worth?

mekkora vagyona van?
mennyi a vagyona?
mennyit ér a vagyona?

it is too much by half

a felével több a kelleténél
sok is a jóból
több a soknál
túl sok a jóból

to make too much of sg

felfúj vmit
túlozza vminek a fontosságát
túlozza vminek a jelentőségét
túlságosan nagy dolgot csinál vmiből

there is not much in him

nincs benne semmi különös

I am not much of a dancer

nem vagyok valami jó táncos

how much do you get a week?

mennyi a heti fizetése?
mennyit kap egy hétre?

to be not much of a scholar

nem valami nagy tudós

I haven't so much as my fare

még az útiköltségem sincs meg
még az útiköltségemet sem tudom kifizetni

have much to be thankful for

sok mindenért hálásnak kell lennie
sok mindenért hálával tartozik