move jelentése magyarul a szótárban

Összesen 146 jelentés felelt meg a keresésnek. move magyarulmove meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentése
Ragozás: to move, moved, moved
Inges alak: moving
E/3: moves

move képe

move jelentese magyarul
mozog
megy, lép, halad
Példamondatok
Just do not move! = Csak ne mozogj!
I did not move my head. = Nem mozgattam a fejem.
Főnév
A szó gyakorisága:A move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentéseA move gyakorisága, jelentése
Többes száma: moves
lépés
húzás
eljárás
Példamondatok
They tell my parents my every move. = Minden mozdulatomról beszámolnak a szüleimnek.

move jelentése kifejezésekben

move on!

gyerünk odébb!
tessék továbbmenni!

to move in

beköltözik

to move on

előremegy
halad
odébbáll
továbbmegy

to move for

indítvány tesz
javaslatot tesz

to move off

elhordja magát
elkotródik
elköltözik

to move out

kiköltözik

to move about

mozgolódik

to move along

továbbmegy

to move house

elhurcolkodik
elköltözik
hurcolkodik
kiköltözködik
költözik
költözködik
más házba költözik

get a move on!

gyerünk!
mozgás!

to make a move

elindul
lép (sakkban)

to move in a rut

kitaposott nyomon halad
kitaposott úton halad
megszokott kerékvágásban halad

to be on the move

mozgásban van
úton van

to move sy to pity

szánalmat ébreszt vkiben

to make to move off

indulni készül

to move sy to tears

könnyekig megindít vkit

to move to one side

félreáll az útból
helyet csinál

not to move a muscle

egy izma sem rándul
egy szempillája sem rezdül
mozdulatlan

to move a resolution

indítványt tesz
javaslatot tesz

not to move hand or foot

kezét lábát nem mozgatja
teljesen mozdulatlan
tétlen

to be always on the move

folyton jön-megy
sürög-forog

to move in tiptop society

legjobb körökben forog

moved

mozgatott

mover

indítványozó
mozgató

moves

mozgat

movelessness

mozdulatlanság

movement of earth masses

földmunka

remove

felsőbb osztályba lépés
fok
közbeeső fokozat
közbülső osztály
osztály
rokonsági fok
távolság

remover

bútorszállító
eltávolító
szállító

unmoved

el nem mozdított
el nem téríthető
eltökélt
határozott
helyén levő
helyén álló
le nem beszélhető
meg nem hatott
meg nem mozgatott
mozdulatlan
szenvtelen
szilárd
érzéketlen

to remove

elbocsát
eltávolít
eltüntet

don't move!

ne moccanj!

prime mover

elsődleges hajtógép
elsődleges hajtómű
erőforrás
erőgép
erős traktor
lelke vminek
lényege vminek
motorja vminek
mozgatója vminek
okozó
okozó személy
primum mobile
éltető eleme vminek

arm movement

kartempó

counter-move

ellenintézkedés
ellentétes irányú mozgás
ellenállás
felkelés
megtorló intézkedés

at one remove

egy fokkal odébb
közvetve és másodfokon

easy movement

könnyed mozdulat
sima mozdulat

peace movement

békemozgalom

to counter-move

ellenintézkedést foganatosít
ellenintézkedést tesz
ellentétes irányban mozog
ellenáll
ellenállást fejt ki

varnish remover

lakklemosó