moor a kifejezésszótárban

to moor to a dolphin

kikötőbakhoz kiköt

moore

mocsár

moory

lápos ingoványos

moorage

kikötési díj
kikötőhely

moorhen

fajdtyúk

mooring

horgonyzás
kikötés
kikötőhely
lehorgonyzás
lerögzítés

moorish

lápos
mór

moorman

mocsaras vidéken élő ember
mór ember

moor-hen

fajdtyúk

moorings

hajókötél kikötéshez
hajólánc kikötéshez
horgonybója
kikötési cölöp
nagy láncos kikötőúszók