minister jelentése magyarul a szótárban

Összesen 52 jelentés felelt meg a keresésnek. minister magyarulminister meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentése
Többes száma: ministers

minister képe

minister jelentese magyarul
miniszter
követ
szolga
Példamondatok
The minister shook his head. = A miniszter a fejét rázta.
You speak with the lips of a dissenting minister. = Úgy beszél, mint egy szakadár lelkész.
Ige
A szó gyakorisága:A minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentéseA minister gyakorisága, jelentése
Ragozás: to minister, ministered, ministered
Inges alak: ministering
E/3: ministers
szolgál
ellát
segít

minister jelentése kifejezésekben

minister resident

miniszter rezidens
rezidens

minister without portfolio

tárca nélküli miniszter

late minister

volt miniszter

prime minister

miniszterelnök

resident minister

miniszter rezidens
rezidens

acting prime minister

helyettes miniszterelnök

the post is in the gift of the minister

az állásról a miniszter dönt
erre az állásra a kinevezés joga a miniszteré

ministerial

hűbéres
intéző
járulékos
lelkipásztori
lelkészi
miniszteri
papi
pót-
segítő
szolgálati
támogató
vazallus
végrehajtó
végrehajtó (törvényt)
ügyintéző

ministering

segítség
segítő

ministerialism

egyh
pol kormánytámogatás

ministerialist

kormánytámogató

maladminister

helytelenül irányít (ügyeket)
rosszul alkalmaz, kezel

to administer

igazgat
intéz
kormányoz

prime ministerial

miniszterelnöki

prime ministership

miniszterelnökség

to administer justice

igazságot szolgáltat

administer a blow to sy

ütést mér vkire

to administer a blow to sy

ütést mér vkire

to administer the oath to sy

kiveszi az esküt vkitől

to administer holy communion to sy

áldoztat vkit
úrvacsorában részesít vkit