mean jelentése magyarul a szótárban

Összesen 111 jelentés felelt meg a keresésnek. mean magyarulmean meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentése
Ragozás: to mean, meant, meant
Inges alak: meaning
E/3: means

mean képe

mean jelentese magyarul
jelent
illik, ildomos
Példamondatok
What does it mean? = Ez mit jelent?
I did not mean for that to be a question. = Ezt nem kérdésnek szántam.
Melléknév
A szó gyakorisága:A mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentése
Középfoka: meaner
Felsőfoka: the meanest
fukar, zsugori
gonosz, aljas
Főnév
A szó gyakorisága:A mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentéseA mean gyakorisága, jelentése
Többes száma: means

mean jelentése kifejezésekben

mean time

középidő

mean price

átlagár

mean skunk

fösvény kutya
krajcároskodó alak
zsugori alak

mean trick

aljas csel
galád csel

mean sea level

átlagos tengerszint

I mean

vagyis

I mean it!

komolyan gondolom!
komolyan mondom!

dirty mean

aljas

to mean well

jót akar

of mean birth

alacsony származású
egyszerű családból való

to mean no harm

nem akar rosszat

to mean sg to sy

jelentősége van vki számára

to be no mean scholar

komoly tudós

I don't know whom you mean

nem tudom, kire gondolsz

don't I mean anything to you?

nem jelentek neked semmit?

means

anyagi eszközök
erőforrások
eszközök

meant

akar
céloz vmire
gondol
jelent
jelentett
szán
szándékozik
ért vhogyan

meany

komisz, rosszindulatú személy

meanly

aljasul
fukarul
galádul
hitványul
kicsinyesen
közepesen
szegényesen
szűkösen
tűrhetően
zsugorian

means test

anyagi helyzet felmérése

means of grace

szentségek

meant for effect

hatásvadászó

means of exchange

csereeszköz

means of sustenance

létfenntartás eszközei
létszükségleti javak

means of transportation

szállítóeszköz
szállítóeszközök

demeanor

viselkedés

by no means

semmi esetre

by all means

feltétlenül
mindenesetre
mindenképpen

by any means

ha törik ha szakad
mindenáron

man of means

jómódú ember
vagyonos ember

well meaning

jó szándékú

crooked means

aljas eszközök
piszkos eszközök

private means

magánvagyon

by means of sg

vmi révén
vmi segítségével
vmi által
vminek a révén
vminek révén

to mean, meant

akar
céloz vmire
gondol
jelent
szán
szándékozik
ért vhogyan

ways and means

utak és módok

beyond my means

meghaladja anyagi erőmet
nem futja a pénzemből

to demean oneself

lealacsonyítja magát
lealázza magát

to find a means to

módját ejti, hogy
szerét ejti, hogy

to use every means

minden eszközt felhasznál