lose weight jelentése magyarul a szótárban

Összesen 29 jelentés felelt meg a keresésnek. lose weight magyarullose weight meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A lose weight gyakorisága, jelentéseA lose weight gyakorisága, jelentéseA lose weight gyakorisága, jelentéseA lose weight gyakorisága, jelentéseA lose weight gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to lose weight, lost weight, lost weight
Inges alak: losing weight
E/3: loses weight
lefogy, fogy
Példamondatok
He lost weight. = Lefogyott.
"Y'all trying to lose weight?" = Mind fogyókúráznak?

lose a kifejezésszótárban

to lose out

kudarcot vall
veszít

to lose edge

elveszti az aktualitását
elveszti az élét

to lose face

elveszti hidegvérét
elveszti lélekjelenlétét
megszégyenül
megzavarodik
presztizsveszteséget szenved
tekintélyét veszti

to lose by sg

ráfizet vmire
veszít vmin

to lose caste

deklasszálódik
társadalmi helyzetét elveszíti

to lose flesh

fogy
lefogy
lesoványodik

to lose heart

elcsügged

to lose on sg

ráfizet vmire
veszít vmin

to lose shape

elformátlanodik
elveszti az eredeti alakját

to lose ground

hátrál
visszavonul