live jelentése magyarul a szótárban

Összesen 108 jelentés felelt meg a keresésnek. live magyarullive meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentése
Ragozás: to live, lived, lived
Inges alak: living
E/3: lives

live képe

live jelentese magyarul
Példamondatok
He cannot live forever. = Nem élhet örökké.
How does she live? = Most hol él?
Where do you live? = Hol laksz?
Melléknév
A szó gyakorisága:A live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentéseA live gyakorisága, jelentése
működő
tevékeny
változó
Példamondatok
Every night he dreams he is holding a live fish in his hands. = Éjszakánként azt álmodja, hogy eleven halat szorongat a markában.

live jelentése kifejezésekben

live coals

izzó szén
parázs
égő széndarabok

live roller

etető-görgős járat
meghajtott henger

to live by

közel lakik
vmiből él
él vmiből

to live in

bent lakik

to live on

tovább él
vmiből él
él vmiből

to live up

alkalmazkodik vmihez
megfelel vminek
méltó vmire
vmihez alkalmazkodik
vminek megfelelően él

to live down

kihever
kiköszörüli a csorbát
túlél

to live fast

kicsapongó életet folytat
könnyelmű életet folytat

to live high

nagy lábon él

to live near

garasosan él
szűkmarkúan él
zsugori módon él

to live evilly

bűnös életmódot folytat
züllött életmódot folytat

to live in vice

bűnös életet él
kicsapongó életet él

to live through

túlél
átél

to live in rooms

albérletben lakik

to live together

együtt él

easy to live with

könnyű vele együtt élni
könnyű vele kijönni

to live in clover

gyöngyélete van
jól él

to live off of sg

megél vmiből

to live on others

mások nyakán él

to live like a lord

főúri módon él

he can't live on air

nem tud a levegőből megélni
nem tud a semmiből megélni

to live in abundance

jólétben él

something to live for

valami életcél
valami, amiért érdemes élni

to live by one's wits

különféle ötleteket agyal ki a megélhetésre
máról-holnapra él
ügyeskedésből él

to live on tally with sy

vadházasságban él vkivel

to live round the corner

közelben lakik
sarkon túl lakik
szomszédban lakik

to live at rack and manger

bőségben él
jómódban él

to live behind barbed wire

fogolytáborban van

to live from hand to mouth

máról holnapra él
nehezen él meg
tengődik

to live up to expectations

beváltja a reményeket

we must eat in order to live

ennünk kell, hogy éljünk

to live on the fat of the land

bőségben él
jólétben él

to live at the rate of four hundred pounds a year

évi négyszáz fontból él

liven

felélénkít
megélénkít
megélénkül

lives

életek

lively

eleven
fürge
vidám
élénk

livery

egyenruha
istállózás
libéria
átadás
átruházás

livery stable

béristálló

livery company

londoni céh

liver dumplings

májgombóc