linear function jelentése magyarul a szótárban

Összesen 14 jelentés felelt meg a keresésnek. linear function magyarullinear function meaning in english

linear a kifejezésszótárban

linear city

országútmenti település
szalagváros

linear leaf

keskeny hosszú levél

linear chain

elágazás nélküli lánc

linear defense

állóvédelem

linear warfare

lövészárok háború
álló háború

linear equation

elsőfokú egyenlet

linear measures

hosszmértékek

linear operator

lineáris operátor

linear scanning

egyenletes sebességű letapogatás

linear amplifier

lineáris erősítő