letter a kifejezésszótárban

letter proof

felirat rányomása után készült lenyomat

letter in clear

betűkkel írt levél
sifrírozatlan levél

letter of advice

avizó
feladási értesítés
értesítőlevél

letter of commission

megbízólevél

letter of hypothecation

záloglevél

letter that terminates the word

szóvégi betű

day letter

levéltávirat

dead letter

kézbesíthetetlen levél
írott malaszt

black letter

gót betű
gót betűtípus
gótikus betűtípus

blind letter

hiányosan címzett levél