left jelentése magyarul a szótárban

A left a leave ige múltidejű alakja is.
Összesen 121 jelentés felelt meg a keresésnek. left magyarulleft meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Középfoka: more left vagy lefter
Felsőfoka: the most left vagy leftest

left képe

left jelentese magyarul
bal
Példamondatok
Her left arm was a little longer. = A bal karja egy kicsit hosszabb volt.
Főnév
A szó gyakorisága:A left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentése
Többes száma: lefts
Példamondatok
Flames soon sprang up on the left of the town. = A lángok nemsokára átcsaptak a városka bal oldalára is.
Határozószó
A szó gyakorisága:A left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentéseA left gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
balra
bal láb
Példamondatok
Turn left. = Fordulj balra.

leave jelentése magyarul a szótárban

A left a leave ige múltidejű alakja is.
Összesen 121 jelentés felelt meg a keresésnek. leave magyarulleave meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to leave, left, left
Inges alak: leaving
E/3: leaves

left képe

left jelentese magyarul
hagy, elhagy
rábíz

leave somebody/something behind

otthagy valakit/valamit, ottfelejt valakit/valamit

leave over

későbbre halaszt

leave somebody/something about

elszórva hagy, rendezetlenül hagy

leave somebody alone

békén hagy

leave somebody/something out

kihagy, kifelejt
Példamondatok
After three million years, he has decided to leave. = Hárommillió év után úgy döntött, hogy elmegy.
You will never leave us again. = Többé nem hagysz el bennünket.
Did you leave anything behind? = Tán itt felejtettél valamit?
Leave me alone! = Hagyjál békén!
Főnév
A szó gyakorisága:A leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentése
Többes száma: leaves
engedély
búcsú
Példamondatok
To see a young soldier who is in Greensboro on leave. = Meglátogatunk egy ifjú katonát, aki Greensboróban van eltávozáson.

left jelentése kifejezésekben

left end

balszélső

left back

balhátvéd

left face!

balra át!

left guard

balhátvéd

left tackle

balszerelő

left halfback

balfedezet

left half back

balfedezet

left luggage lockers

csomagmegőrző automata

left wing of the army

had sereg bal szárnya

left side of the stage

színpadon balra

inside left

balösszekötő

outside left

balszélső

right and left

jobbra-balra
jobbról-balról
mindenfelé
mindenünnen

to leave, left

elhagy
elmegy
elutazik
enged
hagy
hátrahagy
otthagy
rábíz
ráhagy
visszahagy
átad
örökül hagy

to be left over

visszamarad

on the left hand

bal oldalon
bal oldalt
balra

to be left alone

magára maradt

swing to the left

balra tolódás

goods left on hands

eladatlan áru
későbbi elszámolásra átvett áru

to be left standing

meghagyják
meghagyják a helyén

having left the town

a város elhagyása után

he left there at five

ötkor ment el onnan

lame in the left foot

a bal lábára sánta

drive offset to the left

balra eltolt áttétel
balra eltolt átvitel

the train left the tracks

a vonat kisiklott

to be left severely alone

senki sem törődik vele

to abuse sy right and left

kígyót-békát kiált vkire

to be left out in the cold

mellőzik
nem törődnek vele

to be left to sink or swim

isten kegyelmére bízzák

there was no fight left in him

nem volt már benne ellenállóképesség

to be left no legs to stand on

kicsúszik a lába alól a talaj

you will keep what is left over

ami maradt az legyen a tiéd
ami visszajár, az a tiéd

there was no more run left in him

kifulladt a futásban
nem bírt tovább futni

leftish

a ballal rokonszenvező
balos
pol balra hajló, tolódó

leftism

baloldali elhajlás
baloldaliság

leftist

baloldali
baloldali érzelmű
balos

leftmost

legbaloldalibb

leftover

maradék

leftward

bal
bal felé eső
bal felé tartó
bal felőli
bal oldali
balfelé
balra

leftwards

bal felé
balra