leave jelentése magyarul a szótárban

Összesen 139 jelentés felelt meg a keresésnek. leave magyarulleave meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to leave, left, left
Inges alak: leaving
E/3: leaves

leave képe

leave jelentese magyarul
hagy, elhagy
rábíz

leave somebody/something behind

otthagy valakit/valamit, ottfelejt valakit/valamit

leave over

későbbre halaszt

leave somebody/something about

elszórva hagy, rendezetlenül hagy

leave somebody alone

békén hagy

leave somebody/something out

kihagy, kifelejt
Példamondatok
After three million years, he has decided to leave. = Hárommillió év után úgy döntött, hogy elmegy.
You will never leave us again. = Többé nem hagysz el bennünket.
Did you leave anything behind? = Tán itt felejtettél valamit?
Leave me alone! = Hagyjál békén!
Főnév
A szó gyakorisága:A leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentéseA leave gyakorisága, jelentése
Többes száma: leaves
engedély
búcsú
Példamondatok
To see a young soldier who is in Greensboro on leave. = Meglátogatunk egy ifjú katonát, aki Greensboróban van eltávozáson.

leave jelentése kifejezésekben

sick leave

betegszabadság

short leave

eltávozás

to leave for

elmegy
elutazik

to leave off

abbahagy
abbamarad
eláll
felhagy
letesz
megszűnik
nem hord többet

to leave over

elhalaszt
későbbre halaszt

to leave port

kikötőből kifut

to leave word

üzen vmit
üzenetet hagy

terminal leave

idő előtti végleges elbocsátás
végleges elbocsátás

to be on leave

szabadságon van

to leave about

elszórva hagy
rendezetlenül hagy

to leave alone

békében hagy
békén hagy
nem bánt

maternity leave

szülési szabadság

to leave behind

elhagy
hátrahagy
ottfelejt
otthagy

to leave undone

befejezetlenül hagy
nem végez el

to leave the rails

kisiklik

to leave the track

kisiklik

to leave hold of sg

elenged vmit
elereszt vmit

to leave the metals

kisiklik
kiugrik a sínből

to take leave of sy

elbúcsúzik vkitől

to leave in abeyance

felfüggeszt
függőben hagy

to beg leave to do sg

engedélyt kér vmire

to leave sg untouched

nem nyúl hozzá vmihez
érintetlenül hagy vmit

let us leave it at that

ezt most ne firtassuk

to leave sy to his fate

sorsára bíz vkit
sorsára hagy vkit

to leave sy high and dry

cserbenhagy vkit
faképnél hagy vkit
szárazon hagy vkit

by leave of the authority

hatósági engedéllyel

to leave a message for sy

üzenetet hagy hátra vki részére

to leave sy up in the air

bizonytalanságban hagy

to leave nothing to chance

minden lehetőséget számításba vesz
semmit sem bíz a véletlenre

to leave one's boots there

otthagyja a fogát

to leave sg in charge of sy

gondjaira bíz vkinek vmit
vkinek a gondjaira bíz vmit

to leave to sy's discretion

tetszésére bíz vkinek

to leave out of consideration

figyelmen kívül hagy

how long does your leave last?

meddig tart a szabadságod?

to leave a competitor standing

versenytársat felülmúl
versenytársat lehagy
versenytársat lepipál

to leave sy to his own devices

sorsára hagy vkit

come and see me before you leave

látogass meg, mielőtt elmész

to leave everything at loose ends

mindent elintézetlenül hagy
mindent szanaszéjjel hagy

to leave nothing undone that might help

minden lehetőt megtesz ami segíthet
minden lehetőt megtesz ami segíthetne
minden lehetőt megtesz, ami segíthet
minden lehetőt megtesz, ami segíthetne

leaven

befolyásol
erjeszt
erjesztőszer
jobbá tesz
keleszt
kovász
kovászol
megkeleszt
megváltoztat
átalakít
átformál
élesztő