learn jelentése magyarul a szótárban

Összesen 76 jelentés felelt meg a keresésnek. learn magyarullearn meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A learn gyakorisága, jelentéseA learn gyakorisága, jelentéseA learn gyakorisága, jelentéseA learn gyakorisága, jelentéseA learn gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to learn, learned, learnt
Inges alak: learning
E/3: learns

learn képe

learn jelentese magyarul
Példamondatok
But the winner does not learn anything from winning. = De az igazság az, hogy a győztes nem tanul a győzelméből.

learn jelentése kifejezésekben

to learn by rote

bemagol

to learn the ropes

beletanul
beletanul vmibe

an old dog will learn no tricks

késő az agg ebet táncra oktatni

to learn the twist of the wrist

megtanulja a fogást

learnt

megtanul
megtud
tanul
tanult
tapasztal
értesül

learned

alaposan jártas
művelt
tanult
tudományos
tudós

learner

tanuló
tanuló vezető

learning

erudíció
ismeret
ismeretek
megtanulás
műveltség
tanultság
tanulás
tanítás
tudomány
tudás

learnable

elsajátítható
megtanulható

learned body

tudományos intézmény
tudós társaság

learner-driver

tanulóvezető

learned journal

tudományos folyóirat
tudományos szakfolyóirat

learned profession

tudós pálya

tolearn

tanulni

outlearn

tanulásban lehagy, felülmúl

unlearnt

elfelejt
elfelejtett

clearness

tisztaság

unlearned

tanulatlan

mislearned

műveletlen
tájékozatlan vmről

to relearn

újra megtanul

to unlearn

elfelejt

unlearnable

elsajátíthatatlan
megtanulhatatlan

new learning

humanizmus

polite learning

szépirodalom

seat of learning

agy
egyetem
főiskola
szellemi központ
tudományos intézmény
tudományos központ
észbeli központ

to learn, learnt

megtanul
megtud
tanul
tapasztal
értesül

my learned friend

igen tisztelt kollégám
tisztelt kollégám

byways of learning

tudomány mellékterületei

to unlearn, unlearnt

elfelejt

man of great learning

nagy tudományú ember
nagy tudású ember

institution of higher learning

felsőoktatási intézmény
tudományos intézmény
tudományos központ

establishment of higher learning

felsőoktatási intézmény