leading jelentése magyarul a szótárban

A leading a lead ige inges alakja is.
Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. leading magyarulleading meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A leading gyakorisága, jelentéseA leading gyakorisága, jelentéseA leading gyakorisága, jelentéseA leading gyakorisága, jelentéseA leading gyakorisága, jelentése
Középfoka: more leading
Felsőfoka: the most leading

leading case

precedenst alkotó döntés

leading column

éloszlop

leading wind

hátszél
Példamondatok
This is the leading ship. = Ez a főhajó.

lead jelentése magyarul a szótárban

A leading a lead ige inges alakja is.
Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. lead magyarullead meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentése
Ragozás: to lead, led, led
Inges alak: leading
E/3: leads

leading képe

leading jelentese magyarul
visz

lead somebody off

elkezd valamit, megkezd valamit

lead to something

valamihez vezet
Példamondatok
I will lead you. = Odavezetlek benneteket.
I knew you would lead them into a mess. = Én tudom, hogy te bajba viszed őket.
Főnév
A szó gyakorisága:A lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentéseA lead gyakorisága, jelentése
Többes száma: leads
ólom
Példamondatok
Is it lead or gold? = Ez ólom vagy arany?

leading jelentése kifejezésekben

leading man

első osztályú matróz
fejes
fertálymester
férfi főszereplő
férfi sztár
fő ember
hősszerelmes
kiválóság
vezető ember

leading axle

elülső tengely
vezérlőtengely

leading buoy

gömbúszó
jelzőbója

leading card

első kártyalap
hívó lap
kijátszó lap

leading case

döntvény
precedenst alkotó döntés

leading edge

belépőél

leading idea

alapgondolat

leading lady

hősnő
női főszereplő
női sztár
primadonna
sztár

leading line

reklámcikk

leading mark

kikötői kalauzoló jel
tengerjelzés

leading note

vezérhang

leading part

főszerep
vezérszerep

leading rein

gyeplő
kötőfék

leading ship

vezérhajó

leading tube

levezető cső
szivornya

leading wind

hátszél
keresztszél

leading wing

előrenyomuló szárny

leading bogie

elülső forgózsámoly

leading cases

precedensek

leading scout

terepkutató

leading screw

vezérlőorsó
vezérorsó

leading shoot

csúcshajtás
csúcsrügy
felső hajtás

leading staff

bika orrkarikájába erősített rudacska

leading column

éloszlop

leading violin

első hegedű
első hegedűs
hangversenymester
prímhegedű
prímhegedűs

leading article

reklámcikk
vezércikk

leading current

fázisban siető áram

leading question

befolyásoló kérdés
célzatos kérdés
irányító kérdés
sugalmazó kérdés
szuggeráló kérdés

leading aircraftman

altiszt
tiszthelyettes

leading shareholder

főrészvényes

leading part of a rope

mozgó szár

leading motive of an action

tett fő indítóoka

men of light and leading

vezető emberek

leading-in

bevezető huzal

leading-rein

gyeplő
kantárszár
vezetékszár

leading-in tube

csőbevezetés

leading-strings

járószalag
póráz

leading-out cable

kivezető kábel

cleading

burkolat
bélés
köpeny
deszkaborítás

pleading

közbenjárás
perbeszéd
védekezés
védőbeszéd