knowledge jelentése magyarul a szótárban

Összesen 57 jelentés felelt meg a keresésnek. knowledge magyarulknowledge meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A knowledge gyakorisága, jelentéseA knowledge gyakorisága, jelentéseA knowledge gyakorisága, jelentéseA knowledge gyakorisága, jelentéseA knowledge gyakorisága, jelentése
Többes száma: knowledges
Példamondatok
Knowledge is the only weapon we've got left. = A tudás az egyetlen fegyverünk, ami maradt.

knowledge jelentése kifejezésekben

to my knowledge

tudomásom szerint
tudtommal

carnal knowledge

nemi közösülés

sketchy knowledge

elemi tudás
hézagos ismeret

eager for knowledge

tudásra szomjas

have knowledge of sg

tudomása van vmiről

thirst for knowledge

tudásszomj
tudásvágy

specialized knowledge

szaktudás

to get knowledge of sg

tudomást szerez vmiről

wide range of knowledge

széleskörű tudás

contribution to knowledge

tudományos eredmény

to come to sy's knowledge

tudomására jut vkinek

to flaunt one's knowledge

tudásával kérkedik
tudásával tüntet

to obtain knowledge of sg

tudomást szerez vmiről

to be hungry for knowledge

szomjúhozza a tudást
tudományszomjas

to the best of my knowledge

legjobb tudomásom szerint

I speak with inside knowledge

jó forrásból értesültem
jó helyről értesültem
jól vagyok értesülve

his knowledge of English is a great asset to him

angol nyelvtudása nagy előnyt jelent számára
angol tudása nagy előnyt jelent számára
angol tudása nagy kincs számára

knowledgeable

jól informált
értelmes

acknowledged

elismert

foreknowledge

előre tudás
sejtés

disacknowledge

nem hajlandó elismerni
tagad vmt
visszautasít

to acknowledge

beismer
bevall
elismer
méltányol
nyugtáz

unacknowledged

be nem ismert
be nem vallott
el nem ismert
magáénak el nem ismert
meg nem hálált
megválaszolatlan
nem igazolt
nem viszonzott

acknowledgement

bevallás
elismerés
igazolás
köszönetnyilvánítás

unacknowledged quotation

idézet forrásmegjelölés nélkül