knock jelentése magyarul a szótárban

Összesen 277 jelentés felelt meg a keresésnek. knock magyarulknock meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentése
Ragozás: to knock, knocked, knocked
Inges alak: knocking
E/3: knocks

knock képe

knock jelentese magyarul
megsebez
kotyog

knock about (the world)

kóborol, bolyong a világban

knock about

könnyelmű életet él

knock against

nekiüt valaminek

knock at

kopogtat, kopog, dörömböl

knock down

bever, lelapít, lekalapál

knock down

árverésen odaítél

knock down

letör, lealkuszik

knock down

megiszik, bedob

knock down

ellop, megfúj

easily knocks down

könnyen szétszedhető

knock in

bever, bezúz, feltör

knock into

belever, bever

knock off

lever, leüt, lefricskáz

knock off

enged, csökkent

knock off

leszokik

knock off

kinyiffan

knock somebody on the head

fejbe vág, agyonüt

knock on

előredob, előread

knock out

kihagy, töröl

knock out

hevenyész, összecsap

knock together

összeüt, egymáshoz üt

knock together/up

összecsap, hevenyész

knock together

összeütődik, összeverődik

knock up

felüt

knock up

kimerít, kifáraszt, lestrapál

knock up a girl

felcsinál egy lányt

get knocked up

bekapja a legyet

knock up

íveket kiüt, stószol

knock up

keres, kap

knock up

összeroskad, letörik, leromlik
Példamondatok
I did knock, Madame. = Én kopogtattam, asszonyom.
Főnév
A szó gyakorisága:A knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentéseA knock gyakorisága, jelentése
Többes száma: knocks
ütés
Példamondatok
The door opened to his knock. = A kopogására kinyílt az ajtó.

knock jelentése kifejezésekben

to knock in

bever

to knock up

felcsinál
felver (álmából)
kifárad
kifáraszt
összecsap
összetákol
összeüt

to knock off

abbahagy
abbahagyja a munkát
befejez
befejezi a munkát
ellop
enged (árból)
gyorsan befejez
gyorsan elintéz
gyorsan elkészít
gyorsan elvégez
lefricskáz
leszokik vmiről
lever
levág (cikket)
leüt
szünetelteti a munkát
összecsap

to knock out

kiver
kiüt

to knock down

földhöz vág
kiüt
lebont
lerombol
leszorít (árat)
leüt
odaítél
szétszed
szétszerel

to knock into

belever
bever
nekikoccan
nekiütődik

to knock over

feldönt
ledönt

to knock about

bolyong
csavarog
kóborol
könnyelmű életet él
léha életet él
összever

to knock under

beadja a derekát
megadja magát

to knock around

bolyong
kóborol
könnyelmű életet él
léha életet él

to knock against

beleütődik
nekiüt
nekiütődik
összetalálkozik

to knock sg over

felborít vmit
feldönt vmit

there was a knock

kopogtak

to knock together

egymáshoz üt
hevenyész
összecsap
összetákol
összeverődik
összeüt
összeütődik

to knock to pieces

szétzúz

to knock up against

beleütközik
nekiütközik

to knock on the head

agyonüt
véget vet vminek

we knock off at four

négyig dolgozunk

to knock spots off sy

alaposan elpáhol vkit
alaposan megver vkit

to knock up a century

száz pontot csinál

to give a double knock

kettőt kopog gyorsan egymás után

to knock sy's head off

laposra ver vkit
magasan felülmúl vkit
összever vkit

to knock about the world

bolyong a világban
kóborol

to knock off for a smoke

cigarettaszünetet tart

to knock sy off his pins

leüt vkit
megöl vkit

to knock sy off his perch

elintéz vkit
legyőz vkit
megsemmisít vkit

to knock the stuffing out

jól elnadrágol
jól elver

to knock into a cocked hat

halomra dönt (érveket)
kikészít
tönkrever

to knock off the odd pence

elengedi a visszamaradó pár fillért

to knock sy head over heels

feldönt vkit

to knock the ash off the cigar

hamuzik

to knock a forint off the price

egy forintot enged
egy forintot lealkuszik

to knock about for half an hour

fél óra hosszat csatangol
fél óra hosszat csavarog
fél óra hosszat kószál

to knock the book off the table

lelöki a könyvet az asztalról
leveri a könyvet az asztalról

to knock the handle off the jug

letöri a kancsó fülét
leüti a kancsó fülét

to knock off an article in half an hour

félóra alatt leken egy cikket
félóra alatt összeüt egy cikket

knocker

kopogtató
kopogó
ledorongoló kritikus

knockout

feltűnő dolog
feltűnő személy
kiütés
leütés

knockdown

kiütő
leütő
szétszedhető

knocked down victim

leütött áldozat