to kip jelentése magyarul a szótárban

Összesen 156 jelentés felelt meg a keresésnek. to kip magyarulto kip meaning in english

kip jelentése magyarul a szótárban

Összesen 156 jelentés felelt meg a keresésnek. kip magyarulkip meaning in english

kip jelentése kifejezésekben

to kip down

lefekszik
lefekszik aludni

kipp

csúcsos domb
fejbillenés
kiugró pont

kippy

elegáns

kipper

fickó
férfivá avatott bennszülött
füstölt hering
lazac
pasas
pofa

kipperer

heringfüstölő

kippered herring

enyhén sózott füstölt hering

skip

aknabillenőkas
aknakas
betétes táska
billentőcsille
billentőkocsi
billenőkocsi
csapatkapitány
csille
felszántatlan földdarab
felvonóveder
fickándozás
hajóskapitány
házi szolga
kapitány
kihagyható rész
kihagyott rész
kihagyás
kiszolgáló
kosárkocsi
kőműves-saroglya
mintatáska
nagyobb szövési hiba
néma zóna
szkip
szolga
szállító bödön
szállító serleg
szállító tartály
szállító vödör
szállítókas
szökdécselés
szökellés
ugrabugra
ugrándozás
vakbarázda
vedres felvonó
vékony barna csomagolópapír
átugrás

skips

béléspapír

skipped

elhagy
kihagy
mellőz

skipper

csapatkapitány
hajóskapitány
kapitány

skippet

okmányokra függesztve
tört pecséttartó doboz

to skip

elhagy
faképnél hagy
fickándozik
hirtelen búcsút mond
hirtelen otthagy
kacsáztat (követ vízen)
kihagy
kötélen ugrik
kötélen ugrál
mellőz
nagy kihagyásokkal olvas
sasszézik
szökdécsel
titokban meglép
ugrabugrál
ugrál
ugrándozik
átugrik
átugrál

overskip

átszökdécsel
átugrik

skip car

billenőkocsi

skipjack

pattanóbogár

skipping

kötélugrás
ugrálás
ugrándozás
ugrás

skip band

rövidhullámú néma zóna

skip road

csillejárat
szkippálya
szkipszállításos vágat
szkipvezeték

skip zone

holtzóna

skippable

gyakran kihagyott, elhagyott
kihagyható
átugorható

to kipper

sóz és füstöl

skip hoist

puttonyemelő
szkip
vedres elevátor
vedres felvonó

to skip it

meglép
titokban otthagy

to skip off

elinal
elpárolog
lelécel
meglóg
megszökik

to skip bail

kivonja magát az igazságszolgáltatás alól

to skip over

átugrik
átugrál

skipping rope

ugrókötél

skipping-rope

ugrókötél

to skip about

fickándozik
szökdécsel
ugrabugrál
ugrándozik

to skip a form

ugrik egy osztályt

to skip across

átugrik
átugrál

to skip a brook

átugorja a patakot
átugrik a patak fölött

to bear skipping

kihagyható
átugorható

to skip the rope

kötélen ugrál

hop skip and jump

hármasugrás

to skip over a brook

átugorja a patakot
átugrik a patak fölött

with a hop skip and a jump

bolondozva
szökdécselve
ugrándozva

to skip from subject to subject

egyik tárgyról hirtelen másikra tér
egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik
gyorsan váltogatja a témákat
tárgyról tárgyra kalandozik

to skip the dull parts of the book

kihagyja a könyv unalmas részeit
átugorja a könyv unalmas részeit

to skip from one subject to another

egyik tárgyról hirtelen másikra tér
egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik
gyorsan váltogatja a témákat
tárgyról tárgyra kalandozik