jump jelentése magyarul a szótárban

Összesen 178 jelentés felelt meg a keresésnek. jump magyaruljump meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentése
Ragozás: to jump, jumped, jumped
Inges alak: jumping
E/3: jumps

jump képe

jump jelentese magyarul
Példamondatok
Why do not they jump? = Miért nem ugranak?
Főnév
A szó gyakorisága:A jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentéseA jump gyakorisága, jelentése
Többes száma: jumps
Példamondatok
We will make the jump tomorrow. = Az ugrást holnap hajtjuk végre.

jump jelentése kifejezésekben

jump rope

ugrókötél

high jump

magasugrás

long jump

távolugrás

broad jump

távolugrás

to jump at

két kézzel kap vmin

flying jump

ugrás nekifutással

running jump

ugrás nekifutásból
ugrás nekifutással

to jump upon

lehord
megrohan

standing jump

helyből ugrás
összetett lábbal ugrás

to jump clear

félreugrik

to jump for joy

bőréből majd kiugrik örömében

to jump the gun

elhamarkodja a dolgot
jeladás előtt rajtol

to jump the rail

kisiklik

hop skip and jump

hármasugrás

hop step and jump

hármasugrás

to jump the claim

más kutatási jogát bitorolja

I dare you to jump

no lássam, mersz-e ugrani

can you jump over?

át tudod ugrani?

to jump the metals

kisiklik
kiugrik a sínből

to jump the tracks

kisiklik

go jump in the lake!

kopj le!
tűnj el!

that gave him a jump

erre összerezzent

to jump out of the skin

halálra rémül

to jump to a conclusion

levonja a következtetést

to jump on the bandwagon

jól helyezkedik

to jump out of one's skin

alig fér a bőrébe
azt sem tudja, hova legyen
majd kiugrik a bőréből

his heart gave such a jump

olyant dobbant a szíve

with a hop skip and a jump

bolondozva
szökdécselve
ugrándozva

to jump between the horns of a dilemma

közbeeső megoldást választ

jumpy

ideges
izgatott
izgulékony

jumped

éppen
kapóra
kat leszállóterület
kárty ugrólicit
ugrólicit új színben

jumper

blúz
dzsömper
ejtőfúró
ekevas
eszkimó prémruha
jegyellenőr
játszóruha
kalauz
kapcsolózsinór
kis szánkó
kötényruha
legfelső könnyű vitorla a csúcsárbocon
matrózblúz
mitugrász
női kötött blúz
sajtkukac
tengerészzubbony
tipegő
ugró
záróvezeték
átváltóvezeték
ütőfúró

jumpily

idegesen
izgatottan
izgulékonyan

jump-off

helikopter felszállás
roham kezdete
támadás kezdete

jump-suit

kezeslábas

jumper-bar

ejtőfúró
ütőfúró

jumping-pole

ugrórúd

jumping-off place

isten háta mögötti hely
kiindulópont

flat jumper

hidegvágó

long-jumping

távolugrás