joint jelentése magyarul a szótárban

Összesen 140 jelentés felelt meg a keresésnek. joint magyaruljoint meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

joint képe

joint jelentese magyarul
Példamondatok
Have you ever carried out a joint exercise? = Végeztél már el közös gyakorlatot?
Főnév
A szó gyakorisága:A joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentése
Többes száma: joints
Példamondatok
There is a joint in his hand. = Van egy marihuánás cigaretta a kezében.
Ige
A szó gyakorisága:A joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentéseA joint gyakorisága, jelentése
Ragozás: to joint, jointed, jointed
Inges alak: jointing
E/3: joints
hézagol
Példamondatok
His head and arms and legs were jointed upon his body. = Feje, karjai, lábai a törzséhez voltak kötve.

joint jelentése kifejezésekben

joint end

csuklós vég

joint gap

illesztési hézag

joint bolt

csuklócsap
ágyúcsapszeg

joint gout

csúz
köszvény
szaggatás
ízületi fájdalom

joint heir

örököstárs

joint ring

kapcsoló gyűrű
tömítőgyűrű

joint rule

szinarchia
társuralkodás
többes fejedelemség

joint owner

hajórészvényes
résztulajdonos
tulajdonostárs
társtulajdonos

joint stock

alaptőke
társasági vagyon

joint author

társszerző

joint estate

vagyonközösség

joint regent

régenstárs
társrégens

joint tenant

bérlőtárs
társbérlő

joint tongue

ereszték

joint capital

társasági alaptőke
társasági tőke

joint efforts

közös erőfeszítés
közös erőfeszítések

joint heiress

örököstárs

joint business

közös üzlet
meta-ügylet
részes üzlet
társas cég
társas vállalat

joint labourer

munkatárs

joint committee

egyesített bizottság
interparlamentáris bizottság
közös bizottság
vegyes bizottság

joint fastening

sínheveder
ütközési és sínillesztés

joint ownership

közös tulajdon
osztatlan jószág

joint operations

közös hadműveletek

joint proprietor

hajórészvényes
résztulajdonos
tulajdonostárs
társtulajdonos

joint responsibility

egyetemleges felelősség

juice joint

csapszék
pálinkamérés

roast joint

egybesült hús
pecsenye

stiff joint

megmerevedett ízület

bonded joint

áthidalt sínütközés

pickup joint

húsvásár
szórakozóhely könnyű ismerkedési lehetőséggel

fetlock joint

bokaízület
csüdízület

upright joint

függőleges ereszték

dovetail joint

fecskefark-csapolás
fecskefark-illesztés
fecskefarkkötés
fecskefarkú illesztés
fecskefarkú kötés

tapeworm joint

galandféreg ízülete

jook-juke joint

csehó
lebuj

to case the joint

helyszíni szemlét tart

cut from the joint

szelet sült hús
sült szelet

to come out of joint

kificamodik

to pull out of joint

kificamít

ball and socket joint

gömbcsukló