join jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. join magyaruljoin meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentése
Ragozás: to join, joined, joined
Inges alak: joining
E/3: joins
Főnév
A szó gyakorisága:A join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentéseA join gyakorisága, jelentése
Többes száma: joins
csillag

join jelentése kifejezésekben

to join in

csatlakozik vmihez
részt vesz vmiben

to join hands

szövetkezik

to join together

egyesít
összerak

to join the colours

felcsap katonának

to join the majority

meghal

to join battle with sy

megküzd vkivel
megütközik vkivel

to join forces with sy

erejét egyesíti vkivel

they join in the chorus

együtt éneklik a refrént
karban éneklik a refrént
kórusban éneklik a refrént

to join two yarns end to end

két fonalvéget összeilleszt

joiner

asztalos
ács

joint end

csuklós vég

joint gap

illesztési hézag

joint bolt

csuklócsap
ágyúcsapszeg

joint gout

csúz
köszvény
szaggatás
ízületi fájdalom

joint ring

kapcsoló gyűrű
tömítőgyűrű

joint rule

szinarchia
társuralkodás
többes fejedelemség

joint stock

alaptőke
társasági vagyon

joint estate

vagyonközösség

joint shares

közösen birtokolt részvény

joint tenant

bérlőtárs
társbérlő

joint capital

társasági alaptőke
társasági tőke

joint heiress

örököstárs

joiner's cramp

asztalos csavarfogó
asztalos satu
műasztalos satu

joint business

közös üzlet
meta-ügylet
részes üzlet
társas cég
társas vállalat

joint committee

egyesített bizottság
interparlamentáris bizottság
közös bizottság
vegyes bizottság

joint fastening

sínheveder
ütközési és sínillesztés

joint ownership

közös tulajdon
osztatlan jószág

joint operations

közös hadműveletek

joint proprietor

hajórészvényes
résztulajdonos
tulajdonostárs
társtulajdonos

joint undertaking

közös vállalkozás

joint-stock company

részvénytársaság

joined in holy matrimony

házasság szentségében egyesítve
szentségi házassággal egybekötve

juice joint

csapszék
pálinkamérés

roast joint

egybesült hús
pecsenye

stiff joint

megmerevedett ízület

bonded joint

áthidalt sínütközés

out of joint

kificamodott
kizökkentett
megzavart

pickup joint

húsvásár
szórakozóhely könnyű ismerkedési lehetőséggel

swivel joint

csuklópántos kötés
csuklós kötés
forgócsukló
kilengő kötés

knuckle-joint

csukló
csuklós kapcsolás
gömbcsukló
térdizület
ujjizület

join jelentése képpel

join jelentese magyarul