invest jelentése magyarul a szótárban

Összesen 87 jelentés felelt meg a keresésnek. invest magyarulinvest meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A invest gyakorisága, jelentéseA invest gyakorisága, jelentéseA invest gyakorisága, jelentéseA invest gyakorisága, jelentéseA invest gyakorisága, jelentése
Ragozás: to invest, invested, invested
Inges alak: investing
E/3: invests

invest képe

invest jelentese magyarul

invest jelentése kifejezésekben

to invest in sg

invesztál vmibe
pénzt kiad vmire

to invest sy with an office

hivatali állásba beiktat vkit

to invest one's money to good account

gyümölcsözteti a pénzét

investor

befektető

investient

befektető
felruházó
körülzáró
vásárló

investment

befektetés
beiktatás
beruházás
felruházás

investiture

beiktatás
felavatás
kitüntetések átadása
köntös
öltözet

investigable

kifürkészhető
megvizsgálható

investigator

kereső
kutató
nyomozó
tanulmányozó

investigating

vizsgálat

investigation

adatgyűjtés
elmélyedés
kutatás
nyomozás
tanulmányozás
vizsgálat
vizsgálódás

investigative

fürkésző
kutató
nyomozó

investigatory

fürkésző
kutató
nyomozó
tanulmányozó

investigational

kutatási
vizsgálati

invested capital

alaptőke
befektetett tőke
elhelyezett tőke

investment counsellor

befektetési tanácsadó

investment in process

folyamatban levő beruházás

investigation department

nyomozó osztály

investigation of a title

tulajdonjog megállapítása
tulajdonjog tisztázása

reinvest

újbóli befektetés
újra befektet

disinvest

közg kivon
megszüntet (befektetést, gépek utánpótlását, felújítását)

uninvested

be nem fektetett, ruházott
fel nem ruházott vmvel
hivatallal, ranggal nem rendelkező, bíró
invesztálatlan

reinvestment

új befektetés

disinvestment

közg befektetések megszüntetése, kivonása
tőkekivonás
utánpótlás, felújítás elmulasztása

reinvestigate

kérdést, ügyet
új vizsgálatot, nyomozást tart
újból megvizsgál

reinvestiture

pénz
újbóli befektetés
újbóli felruházás

to investigate

kivizsgál
kutat
megvizsgál
nyomoz
tanulmányoz
vizsgál

reinvestigation

új nyomozás
újbóli vizsgálat

on further investigation

tovább kutatva
tovább vizsgálva
további kutatások során

department of investigation

nyomozó osztály

question under investigation

tanulmányozott kérdés
vizsgálat tárgyát képező kérdés

accusation that will no bear investigation

fenn nem tartható vád