ill a kifejezésszótárban

ill blood

rossz vér
viszálykodás

ill effect

káros befolyás
rossz hatás

ill health

gyenge egészség
gyengélkedés

ill feeling

neheztelés

ill fortune

balsors
balszerencse

ill breeding

modortalanság
rossz modor

ill requited

rosszul megjutalmazott

ill to please

nehéz a kedvére tenni

ill with cancer

rákja van

ill weeds grow apace

rossz pénz nem vész el