i.e. jelentése magyarul a szótárban

Az i.e. az ie alternatív alakja is.
Összesen 117 jelentés felelt meg a keresésnek. i.e. magyaruli.e. meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A i.e. gyakorisága, jelentéseA i.e. gyakorisága, jelentéseA i.e. gyakorisága, jelentéseA i.e. gyakorisága, jelentéseA i.e. gyakorisága, jelentése

i. e.=id est=that is

vagyis

i.e.=Indo-European

indoeurópai
Példamondatok
There are three U.S. states on the west coast (i.e., Washington, Oregon, and California). = Három szövetségi állam van a nyugati parton (azaz Washington, Oregon és Kalifornia).

ie jelentése magyarul a szótárban

Az i.e. az ie alternatív alakja is.
Összesen 117 jelentés felelt meg a keresésnek. ie magyarulie meaning in english
Rövidítés
A szó gyakorisága:A ie gyakorisága, jelentéseA ie gyakorisága, jelentéseA ie gyakorisága, jelentéseA ie gyakorisága, jelentéseA ie gyakorisága, jelentése

id est (lat.)=that is

azaz, úgy mint, annyi mint, úm., a.m.
Példamondatok
The three largest cities of Wales (i.e. Newport, Cardiff and Swanson) are preferred destinations for tourists. = Wales három legnagyobb városa (azaz Newport, Cardiff, Swanson) a turisták kedvelt úticélja.

i.e. jelentése kifejezésekben

rivet

szegecs

stained

foltos
pecsétes

fidelity

hanghűség
hűség
pontosság
valószerűség

specimen

csodabogár
mintadarab
mutatvány
példány

up-river

folyó felső folyásánál fekvő
folyó felső folyásánál levő
folyón felfelé
folyón felfelé haladó
ár ellen
ár ellen haladó

architect

építész
építészmérnök

dog-tired

holtfáradt
hullafáradt

gaudiness

cifraság
díszesség

hidebound

konvenciókhoz ragaszkodó
maradi

surprised

csodálkozó
meglepődött

definitely

feltétlenül
hogyne
minden bizonnyal

manifestly

nyilvánvalóan
szemmel láthatóan

mine-layer

aknarakó
aknarakó hajó

to licence

engedélyez
engedélyt ad

evasiveness

kerülgetés
kitérés
köntörfalazás

harebrained

bolondos
kelekótya

pricelessly

megfizethetetlenül

prize court

tengerészeti zsákmánybíróság
zsákmánybíróság

vivisection

viviszekció
élveboncolás

apex, apices

csúcs
csúcspont
hegygerinc
tetőpont

directorship

igazgatói működés
igazgatói tisztség

incidentally

egyébként
esetleg
esetlegesen
mellékesen
mellékesen megjegyezve

service road

bekötőút

ill-considered

meggondolatlan

short delivery

hiányos szállítás
részszállítás

unidentifiable

azonosíthatatlan
meghatározhatatlan

to line through

kihúz
áthúz

I rather like it

eléggé tetszik nekem

productive cough

köhögés köpettel
köhögés slejmmel
köhögés váladékkal

line of longitude

hosszúsági kör

universal suffrage

általános választójog

to apprise sy of sg

közöl vkivel vmit
tudomására hoz vkinek vmit
értesít vkit vmiről

to get a line on sg

bizalmas tippet szerez vmiről
tájékoztatást szerez vmiről
tájékozódik vmiről
útmutatást szerez vmiről

comprehensive school

általános középiskola

to give full throttle

teljes erővel megy
teljes gázt ad
teljes gázzal megy
teljes gőzzel megy

to anagrammatize a word

egy szó betűiből új szót alkot

to give attention to sg

elintéz vmit

to give sy a line on sg

tájékoztat vkit vmiről

to be apprehensive of sg

fél vmitől
tart vmitől

to seize the opportunity

megragadja az alkalmat