host jelentése magyarul a szótárban

Összesen 109 jelentés felelt meg a keresésnek. host magyarulhost meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentése
Többes száma: hosts

host képe

host jelentese magyarul
sereg, tömeg, sok
Példamondatok
Both host and guest ate with a hearty appetite. = A házigazda és a vendég egyformán jó étvággyal ettek.
Ige
A szó gyakorisága:A host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentéseA host gyakorisága, jelentése
Ragozás: to host, hosted, hosted
Inges alak: hosting
E/3: hosts

host jelentése kifejezésekben

hostel

diákszálló
fogadó (vendéglő)
szálló

hostage

túsz

hostess

háziasszony

hostile

barátságtalan
ellenséges
ellenséges érzületű
haragos viszonyban álló
kedvezőtlenül elfogult
rosszakaratú
rosszindulatú

hostler

lovász

hostelry

fogadó (vendéglő)
vendégfogadó

hosteller

diákotthonban, diákszállóban lakó diák
ifjúsági turistaegyesület tagja

hostility

ellenséges viszony
ellenséges érzelem
rosszindulat
viszály

hostilities

ellenségeskedések
háborús cselekmények

hostile tariffs

vámsorompók

ghost

hamis színképvonal
hazajáró lélek
irodalmi néger
kísértet
lélek
szellem
többszörös fényvisszaverődés

ghoster

génua
könnyű nagy orrvitorla

ghostly

kísérteties
lelki
papi

ghosting

irodalmi négerezés

to ghost

más helyett ír
más néven ír
négerez

ghostlike

kísértet módjára
kísérteties
kísértetiesen

ghost town

lakatlan város

ghostwrite

négerez

holy ghost

szentlélek

nonhostile

barátságos
nem ellenséges
nem rosszindulatú

air hostess

légi utaskísérő
stewardess

air-hostess

légi utaskísérőnő

ghostwriter

irodalmi

non-hostile

barátságos
nem ellenséges
nem rosszindulatú

to lay a ghost

szellemet űz

the ghost walks

most fizetik a gázsit

to pathosticate

pátosszal beszél
pátosszal ír

to take hostage

túszul ejt

ghost of a smile

alig észrevehető mosoly
mosoly árnyéka

student's hostel

diákotthon
diákszálló
egyetemi kollégium

to raise a ghost

szellemet felidéz
szellemet idéz

veiled hostility

burkolt ellenségeskedés

ghost of a chance

parányi esély

non-hostile action

nem harci cselekmény

to yield the ghost

kileheli a lelkét
meghal

as white as a ghost

halotthalovány
halottsápadt
holtsápadt
kísértetiesen sápadt

to be hostile to sg

ellenez vmit
ellensége vminek

to give up the ghost

kileheli a lelkét
meghal

to yield up the ghost

kileheli a lelkét
meghal

not a ghost of a chance

a legcsekélyebb kilátás sincs rá
egy szikrányi esély sincs