home jelentése magyarul a szótárban

Összesen 111 jelentés felelt meg a keresésnek. home magyarulhome meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentése
Többes száma: homes

home képe

home jelentese magyarul
otthon, haza
lakás, ház
család
lelőhely
cél
kapu
Példamondatok
You can kiss me at home. = Otthon megcsókolhatsz.
I should go home. = Haza kellene mennem.
Határozószó
A szó gyakorisága:A home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentése
hazafelé
Példamondatok
He was walking home from work. = Éppen hazafelé tartott a munkából.
Ige
A szó gyakorisága:A home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentése
Ragozás: to home, homed, homed
Inges alak: homing
E/3: homes
Melléknév
A szó gyakorisága:A home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentéseA home gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
hazai, otthoni
belföldi

home jelentése kifejezésekben

home fleet

hazai hajóhad
honi flotta

home trade

belkereskedelem
part menti hajózás
parthajózás

home truth

kellemetlen igazság

home office

belügyminisztérium

home address

lakáscím

home affairs

belügyek

home freight

visszaszállítás költsége

home journey

hazautazás
visszaút
út hazafelé

home lessons

házi feladat
lecke

home product

hazai gyártmány
hazai termék

home reserve

milícia

home station

honállomás

home counties

London környéki megyék

home terminal

honállomás

home consumption

belföldi fogyasztás
belső fogyasztás

long home

sír

broken home

felbomlott család

mobile home

lakóautó
lakókocsi

to run home

befut a célba
hazaszalad

to romp home

könnyen nyer

line for home

célegyenes

I must be home

haza kell mennem
otthon kell lennem

bound for home

útban hazafelé

to get sy home

hazavisz vkit

to see sy home

hazakísér vkit

service at home

anyaországbeli szolgálat
belföldi szolgálat

to feel at home

fesztelenül érzi magát
otthonosan érzi magát

to go home to sy

felfog vki vmit
közelről érint vkit
megért vki vmit
ráeszmél vki vmire
rájön vki vmire
ráébred vmire
tudatára ébred vminek
világossá lesz vki előtt vmi
érzékenyen érint vkit

to home in on sg

kinéz magának vmit

in one's own home

maga portáján

on one's way home

hazafelé menet
hazamenet
útban hazafelé

to be not at home

nem fogat senkit
senki számára sincs otthon

to come home to sy

felfog vki vmit
közelről érint vkit
megért vki vmit
ráeszmél vmire
rájön vmire
ráébred vmire
tudatára ébred vminek
világossá lesz vki előtt vmi
érzékenyen érint vkit

to be at home on sg

jártas vmiben
otthonos vmiben

to drive a nail home

szöget egészen bever
szöget tövig bever

to screw a piece home

helyére csavar vmit
helyére csavaroz vmit

to shoot the bolt home

helyére tolja a reteszt
jól bereteszel
jól bezár

he must be nearing home

bizonyára közeledik hazafelé

to press an attack home

támadást a végsőkig keresztülhajt

to thrust an attack home

támadást a végsőkig keresztülhajt