heir jelentése magyarul a szótárban

Összesen 80 jelentés felelt meg a keresésnek. heir magyarulheir meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A heir gyakorisága, jelentéseA heir gyakorisága, jelentéseA heir gyakorisága, jelentéseA heir gyakorisága, jelentéseA heir gyakorisága, jelentése
Többes száma: heirs

heir képe

heir jelentese magyarul
örökös
Példamondatok
What if I make you my heir? = Mi lenne, ha téged tennélek meg örökösömül?

heir jelentése kifejezésekben

heir to sy

örököse vkinek

heir apparent

törvényes örökös

heir presumptive

feltételezett trónörökös
feltételezett örökös

heir apparent to the throne

trón várományosa
trónörökös

joint heir

örököstárs

to be heir to sy

örököl vkitől

heirs

örökösök

heirdom

örökségre szóló jog. trónöröklésre szóló jog. örökség

heiress

örökösnő

heirless

örökös, leszármazott nélküli

heirloom

családi bútor
családi ékszer

heirship

örökség
örökösi jogcím
örökösi minőség

heirs and assigns

örökösök és jogutódok

their

-aik
-eik
-jaik
-jeik
-jok
-juk
-jök
-jük
-ok
-uk
-ök
-ük
az ő

coheir

örököstárs

theirs

övéik
övék
övéké

coheiress

örököstársnő

coheirness

örököstársnő

cheiromancy

tenyérjóslás

their house

házuk

theirselves

ők maguk
by themselves: egyedül
nekik maguknak
saját maguk
őket magukat
önmagukat

cheiropteran

Megachiroptera, Microchiroptera
kézszárnyú
denevér

their houses

házaik

cheiropterous

kézszárnyú
denevérszárnyú

joint heiress

örököstárs

megalocheirous

nagykezű

their majesties

ő felségeik

in default of heirs

örökösök hiányában
örökösök nemlétében

one of their number

egy közülük

that pride of theirs

az az átkozott büszkeségük

nobody in their senses

senki józan ésszel

stars in their courses

végzet

he is a friend of theirs

barátaik egyike
egyike barátaiknak

they exchanged their hats

elcserélték a kalapjukat

they sank their differences

fátylat borítottak a múltra
fátylat borítottak nézeteltéréseikre

to lay their heads together

összedugják a fejüket

to put their heads together

összedugják a fejüket

their failure would swamp me

csődjük engem is tönkretenne

potatoes boiled in their skin

héjában főtt burgonya

this is no business of theirs

ehhez semmi közük
ehhez semmi közük sincs