have jelentése magyarul a szótárban

Összesen 134 jelentés felelt meg a keresésnek. have magyarulhave meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to have, had, had
Inges alak: having
E/3: has
  • A have segédigeként a present perfect és past perfect igeidő kifejezésekor is használatos.
  • A have-et használjuk a műveltetés kifejezésére is.
kap, szerez

have a baby

szül
meghív

have a bath

fürdik, megfürdik

have (something) on

visel valamit, hord valamit

have something out

kihúzat, eltávolíttat, töröltet

have somebody up

beperel

have it away

dug, kefél, szeretkezik, megbasz
Példamondatok
Do you have money? = Van pénzed?
I have a car. = Van egy autóm.
have a coffee with somebody = kávézik valakivel
he's going to have a baby. = Nemsokára gyereket szül.
I have to go. = Mennem kell.
Főnév
A szó gyakorisága:A have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentéseA have gyakorisága, jelentése

have jelentése kifejezésekben

have a cold

meg van hűlve
meghűlt
náthás

have a care!

vigyázz!

have no guts

egy szemernyi bátorsága sincs
gyáva kukac

have one's will

keresztülviszi az akaratát

have a try at sg

megkísérel vmit
megpróbál vmit

have an idea that

az a gyanúja hogy
az a gyanúja, hogy
úgy képzeli hogy
úgy képzeli, hogy
úgy látja hogy
úgy látja, hogy
úgy sejti hogy
úgy sejti, hogy

have not the wits

nem elég értelmez

have a miscarriage

elvetél

have a thick skull

kemény feje van
kemény koponyája van
nehéz feje van

have command of sg

uralkodik vmin

have money to burn

felveti a pénz

have the best of it

győz
nyer

have a crack with sy

cseveg vkivel
elcseveg vkivel
tereferél vkivel

have no palate for sg

nem kedvel vmit
nem szeret vmit
nincs ínyére vmi

have one's nose broke

öccse születik

have a good mind to sg

kedve volna vmihez
nagy kedve volna vmihez

have a wolf by the ears

törököt fogott

have a tendency to do sg

hajlamos megtenni vmit

have you had sufficient?

elég volt?
jóllaktál?

have an inclination for sg

hajlama van vmire
kedve van vmihez

have one's head in the clouds

fellegekben jár
álmodozó ember

have dark shadows round one's eyes

karikás a szeme

have a good head on one's shoulders

helyén van az esze
jó feje van

I won't have it

erről hallani sem akarok

the noes have it

le van szavazva

I have the honour to

van szerencsém

I have a shrewd idea that

az a gyanúm, hogy
feltehető hogy
feltételezhető hogy

animals that have warm blood

melegvérű állatok

not to have the ghost of a chance

halvány esélye sincs
semmi esélye sincs

haven

kikötő
menedék
rév

haver

akinek van vmije
birtokos
zab

haves

vanok

havers

butaságok
hülyeségek
ostobaságok
zagyvaság
összevissza beszéd

haven of refuge

biztos rév
enyhely

haves and have-nots

gazdagok és szegények

shaven

borotvált
tonzúrás

to haver

butaságokat beszél
hetet-havat összehord
hülyeségeket beszél
ostobaságokat beszél
sületlenségeket beszél
összevissza beszél

newly shaven

frissen borotvált

to behave oneself

viseli magát
viselkedik

I haven't got a red cent

nincs egy vasam se