grade jelentése magyarul a szótárban

Összesen 145 jelentés felelt meg a keresésnek. grade magyarulgrade meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentése
Többes száma: grades
fok
Példamondatok
She is in the fourth grade. = Negyedik osztályban van.
Ige
A szó gyakorisága:A grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentéseA grade gyakorisága, jelentése
Ragozás: to grade, graded, graded
Inges alak: grading
E/3: grades
Példamondatok
Each of the parading squadrons was graded. = A parádézó századok közül mindet osztályozták.

grade jelentése kifejezésekben

grade book

osztálykönyv

grade card

bizonyítvány

grade school

elemi iskola
általános iskola

grade crossing

vasúti átjáró

road grade

útlejtő

to grade up

feljavít
keresztez

on the up grade

emelkedő irányzat
emelkedő irányzatú
javuló irányzat
javuló irányzatú

to grade papers

dolgozatot javít

to make the grade

boldogul
megüti a mértéket
sikerül neki vmi

to assign to a certain grade

rangsorol

to assign sy to a certain grade

rangsorol vkit

grader

talajgyalu
útgyalu

graded tax

progresszív adó
progresszív adózás

gradedness

fokozatosság
osztályozottság

aggrade

hordalékkal feltölt

regrade

lejtést változtat
más kategóriába, osztályba sorol
mélyép
utat helyreállít, egyenget
újraosztályoz

upgrade

emelkedő
lejtő

belgrade

Belgrád

degraded

lefokoz
megfoszt rangjától (tisztet stb. )
menny kisebbít

subgrade

alaptalaj
altalaj
útágyazat

ungraded

fokozatok nélküli
osztályozatlan
átmenetek nélküli

upgraded

felülírt

downgrade

elerőtlenedés
hanyatlás
pusztulás
vasút völgymenet

centigrade

Celsius
százas beosztás
százas beosztású

intergrade

átmeneti alakzat
fokozatosan közeledik egymáshoz
fokozatosan megy át

milligrade

millifok

orthograde

hátsó lábán járó
állat

pronograde

négy lábon járó vízszintes testtartású

retrograde

ellentétes
haladásellenes
hátrafelé haladó
hátrafelé irányuló
maradi
retrográd

tardigrade

nehézkes

to degrade

elfajzik
gyengít
lealacsonyodik
lealacsonyít
lebont
lefokoz

to upgrade

feljavít
felminősít
felosztályoz

undegraded

nem lealacsonyított

digitigrade

ujjonjáró

laterigrade

Thomisida
karoló pók

plantigrade

talponjáró

road grader

útgyalu

first grader

elsőéves hallgató

to retrograde

ellentétes irányba megy
hanyatlik
hátrafelé megy
visszaesik
visszafejlődik
visszavonul

ungraded school

osztatlan iskola