grace jelentése magyarul a szótárban

Összesen 141 jelentés felelt meg a keresésnek. grace magyarulgrace meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentése
Többes száma: graces

grace képe

grace jelentese magyarul
Példamondatok
Grace be to you and peace. = Kegyelem nektek és békesség!
Ige
A szó gyakorisága:A grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentéseA grace gyakorisága, jelentése
Ragozás: to grace, graced, graced
Inges alak: gracing
E/3: graces

grace jelentése kifejezésekben

grace hoops

rudacskával dobott és elkapott karika

grace of god

isten kegye
isten kegyelme
isteni kegyelem
isteni malaszt

bad grace

barátságtalanság
kelletlenség
modortalanság

her grace

hercegné őfőméltósága
hercegné őkegyelmessége

his grace

őfőméltósága
őkegyelmessége

herb grace

ruta

your grace

főméltóságod
kegyelmes úr

act of grace

amnesztia
kegy gyakorlása
közkegyelem
szívesség
államfői kegyelem

to say grace

asztali imát mond

days of grace

fizetési haladék
fizetési halasztás
váltóesedékesség utáni kíméleti napok

herb of grace

ruta

to give grace

haladékot ad
haladékot nyújt

by god's grace

isten kegyelméből

means of grace

szentségek

measure of grace

jóindulatból fakadó intézkedés
jóindulatból fakadó rendelet
kegyelmi intézkedés
kegyelmi rendelet

sufficient grace

elégséges kegyelem

to fall from grace

elveszti a kegyelem állapotát
elveszti a megszentelő kegyelem állapotát
súlyos bűnbe esik

by the grace of god

isten kegyelméből

in a state of grace

kegyelem állapotában

to do sg with grace

elegánsan csinál vmit
finoman csinál vmit
kedvesen csinál vmit

have the grace to do sg

van benne annyi jó érzés, hogy megcsinál vmit
van benne annyi udvariasság, hogy megcsinál vmit

to fall from sy's grace

elveszti vki jóindulatát
kegyvesztetté válik vkinél
kiesik vkinek a kegyéből

to be in sy's good grace

kegyben áll vkinél
kegyét élvezi vkinek

in the year of grace 1526

az úr 1256-ik évében

to do sg with a bad grace

kedvetlenül tesz vmit
nem szívesen tesz vmit
vonakodva tesz vmit
ímmel-ámmal tesz vmit

to do sg with a good grace

jó modorral tesz vmit
jó szívvel tesz vmit
szívesen tesz vmit
tisztességtudóan tesz vmit

to get into sy's good grace

kegyeibe kerül vkinek
vkinek a kegyeibe kerül

to fall out of grace with sy

elveszti vki jóindulatát
kegyvesztetté válik vkinél
kiesik vkinek a kegyéből

you cannot refuse with any grace

ezt nem lehet tisztességgel megtagadni
ezt nem lehet tisztességgel visszautasítani

graceful

elegáns
kecses
könnyed
méltóságteljes

gracefully

bájosan
elegánsan
kecsesen

gracelessly

esetlenül
udvariatlanul

gracefulness

elegancia
kecsesség
kellem

graceful shape

kecses alak

disgrace

kegyvesztettség
szégyen

ungraced

báj nélküli
kedvesség nélküli
kellem nélküli
nem tisztelt

ungraceful

báj nélküli
bájtalan
esetlen
félszeg
kecsesség híján való
kecsesség nélküli
kelletlen
suta

three graces

gráciák
három grácia

ungracefully

félszegen
kelletlenül
ügyetlenül

ungracefulness

bájtalanság
esetlenség
félszegség
kellemnélküliség
kelletlenség
sutaság