governor a kifejezésszótárban

governorship

kormányzóság
kormányzóság (állás)

lieutenant-governor

alkormányzó