gentle jelentése magyarul a szótárban

Összesen 64 jelentés felelt meg a keresésnek. gentle magyarulgentle meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A gentle gyakorisága, jelentéseA gentle gyakorisága, jelentéseA gentle gyakorisága, jelentéseA gentle gyakorisága, jelentéseA gentle gyakorisága, jelentése
Középfoka: gentler
Felsőfoka: the gentlest

gentle képe

gentle jelentese magyarul
finom
Példamondatok
Mike is not gentle. = Mike nem szelíd.

gentle jelentése kifejezésekben

gentle sex

gyengébb nem

gentle reader

nyájas olvasó

the gentle sex

a gyengébb nem
a szép nem

to cook in a gentle oven

lassú tűzön süt

gentler

előkelő (származás stb. )
enyhe
jó családból való
jóindulatú (ember)
nyájas
szelíd
udvarias

gentleman

férfi
nemes úr
úr
úriember

gentlemen

férfi
nemes úr
urak
úr
úriember

gentlefolk

előkelő emberek
úriemberek

gentlehood

előkelő származás
felső középosztály

gentleness

finomság
kedvesség

gentlefolks

előkelő emberek
úriemberek

gentlemanly

úri
úriemberhez méltó

gentlewoman

úrinő

gentlehearted

gyengédszívű
lágyszívű

gentlemanlike

úri
úriemberhez méltó

gentleman of the pad

útonálló

gentleman, gentlemen

férfi
nemes úr
úr
úriember

gentlemen of the jury!

esküdt urak!
tisztelt esküdtek!

gentleman of good conceit

kiváló értelmű férfi

gentleman of the bedchamber

királyi kamarás

ungentle

nem nemesi, úri származású
udvariatlan

ungentleness

barátságtalanság

ungentlemanly

nem úriemberszerű

fine gentleman

előkelő úr

ladies before gentlemen

hölgyeké az elsőség

he likes to put on the air of a gentleman

szereti adni az urat