fully paid jelentése magyarul a szótárban

Összesen 33 jelentés felelt meg a keresésnek. fully paid magyarulfully paid meaning in english

fully a kifejezésszótárban

fully manned boat

teljes létszámú legénységgel felszerelt hajó

fully assimilated compound

elhomályosult összetétel

fully comprehensive insurance

teljeskörű biztosítás

to be fully booked up

teljesen megtelt

to be fully aware of sg

teljesen tisztában van vmivel

awfully

borzasztóan
félelmet keltően
félő tisztelettel
irtózatosan
megilletődve
rettenetesen
rémesen
szörnyen
tiszteletet keltően
áhítatot keltően
áhítattal

fitfully

görcsösen
rapszodikusan
szeszélyesen

manfully

bátran
derekasan
férfiasan

wilfully

makacsul
szándékosan

woefully

bánatosan
bánattól sújtottan
búbánatosan
siralmasan
szerencsétlenül
szomorúan
szánalmasan
szánalomra méltóan