fully jelentése magyarul a szótárban

Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. fully magyarulfully meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A fully gyakorisága, jelentéseA fully gyakorisága, jelentéseA fully gyakorisága, jelentéseA fully gyakorisága, jelentéseA fully gyakorisága, jelentése
Középfoka: more fully
Felsőfoka: most fully

fully képe

fully jelentese magyarul
Példamondatok
They are fully documented. = Teljes mértékben dokumentálva vannak.

fully jelentése kifejezésekben

fully paid

teljesen kifizetve

fully manned boat

teljes létszámú legénységgel felszerelt hajó

fully assimilated compound

elhomályosult összetétel

fully comprehensive insurance

teljeskörű biztosítás

to be fully booked up

teljesen megtelt

to be fully aware of sg

teljesen tisztában van vmivel

awfully

borzasztóan
félelmet keltően
félő tisztelettel
irtózatosan
megilletődve
rettenetesen
rémesen
szörnyen
tiszteletet keltően
áhítatot keltően
áhítattal

fitfully

görcsösen
rapszodikusan
szeszélyesen

manfully

bátran
derekasan
férfiasan

wilfully

makacsul
szándékosan

woefully

bánatosan
bánattól sújtottan
búbánatosan
siralmasan
szerencsétlenül
szomorúan
szánalmasan
szánalomra méltóan

dolefully

gyászosan
szomorúan

dutifully

engedelmesen
kötelességtudóan
szófogadóan

fretfully

bosszúsan
ingerlékenyen
mérgesen
nyűgösen

hatefully

gyűlöletesen
utálatosan

painfully

fájdalmasan
sajnálatosan

pitifully

megvetendően
szánalomra méltóan

playfully

játékosan
pajkosan
vidáman

tactfully

diplomatikusan
diszkréten
gyengéden
tapintatosan

tearfully

könnyezve

willfully

makacsul
szándékosan

blissfully

szerencsére
szerencsésen

doubtfully

habozva
határozatlanul
kétségbeesetten

dreadfully

borzasztóan
félelmetesen
ijesztően
irtózatosan
szörnyen

faithfully

hűségesen
pontosan

forcefully

erélyesen
erősen
erőteljesen

gracefully

bájosan
elegánsan
kecsesen

gratefully

hálásan

mournfully

gyászosan
szomorúan

pridefully

büszkén
dölyfösen
gőgösen

scornfully

gúnyosan
megvetően

skillfully

gyakorlottan
ügyesen

truthfully

igazságnak megfelelően
őszintén

wastefully

könnyelműen
pazarlóan

watchfully

körültekintően
szemfülesen
éberen
óvatosan

resentfully

bosszúsan
megbántva
neheztelve
sértődötten

robustfully

erősen
erőteljesen
robusztus módon

wonderfully

csodálatosan
csodásan
remekül

delightfully

elragadóan
pompásan

disdainfully

lenézően
megvetően