free jelentése magyarul a szótárban

Összesen 111 jelentés felelt meg a keresésnek. free magyarulfree meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentése
Középfoka: freer
Felsőfoka: the freest

free képe

free jelentese magyarul
Példamondatok
I have never been so free. = Sosem voltam még ennyire szabad.
Ige
A szó gyakorisága:A free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentése
Ragozás: to free, freed, freed
Inges alak: freeing
E/3: frees
Példamondatok
She threw her hood back and shook her hair free. = Hátravetette a csuklyáját, és kiszabadította a haját.
Határozószó
A szó gyakorisága:A free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentéseA free gyakorisága, jelentése
ingyen

free jelentése kifejezésekben

free copy

tiszteletpéldány

free fall

szabadesés

free kick

szabadrúgás

free pass

szabad átjárás
szabad átkelés
szabadjegy

free port

szabadkikötő

free time

szabad idő

free of sg

távol vmitől
túl vmin

free church

nonkomformista egyház
szabadegyház

free labour

szervezetlen munkaerő
szervezetlen munkások

free of tax

adómentes

free of duty

vámmentes
vámmentesen

free on rail

ingyen vagonba rakva

free and easy

fesztelen
kedvesen közvetlen
könnyed

free of fever

lázmentes
láztalan

free of expense

bérmentve
költségmentesen

free alongside ship

ingyen hajóhoz szállítva

free from all encumbrances

megkötöttségek nélküli
teher nélküli
tehermentes

duty free

vámmentes
vámmentesen

custom free

vámmentes
vámmentesen

to get free

kiszabadul

to set free

felold (ígéret alól)
kiszabadít
szabaddá tesz
szabadlábra helyez

carriage free

bérmentve
fuvar fizetve
fuvardíj fizetve

tax free shop

vámmentes bolt

admission free

belépés díjtalan

duty free shop

vámmentes bolt

to free from sg

ment vmitől

have free entrance to

bejáratos vhova
szabad bejárása van vhova

of one's own free will

önként
önszántából

to give sy a free hand

szabad kezet ad vkinek

to give free vent to sg

szabad teret enged vminek

to lead a free and easy life

bohéméletet él
könnyen él

to make sy free of one's house

szabad bejárást enged a házába

to free an estate from encumbrances

ingatlant felold jelzálog alól
tehermentesít birtokot

freer

szabadabb

frees

szabad

freely

bőségesen
spontán
szabadon
tartózkodás nélkül
önként

freest

legszabadabb

freeze!

ne mozdulj!

free-wheel

szabadonfutó kerék

free-speech

szólásszabadság