foreign jelentése magyarul a szótárban

Összesen 31 jelentés felelt meg a keresésnek. foreign magyarulforeign meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A foreign gyakorisága, jelentéseA foreign gyakorisága, jelentéseA foreign gyakorisága, jelentéseA foreign gyakorisága, jelentéseA foreign gyakorisága, jelentése

foreign képe

foreign jelentese magyarul
idegen
Példamondatok
He would not be needing it any more, except for watching foreign movies. = Nem lesz rá többé szüksége, kivéve ha majd külföldi filmeket néz.
The prisoner muttered a few words in a foreign tongue. = A fogoly néhány szóval felelt, valami idegen nyelven.

foreign jelentése kifejezésekben

foreign body

idegen test

foreign matter

idegen test

foreign exchange

deviza
valuta

foreign language

idegen nyelv

foreign exchange broker

pénzváltóügynök
váltóügynök

foreign exchange office

váltóüzlet

of foreign growth

idegen eredetű
idegen származású
külföldi származású

of foreign extraction

idegen eredetű
idegen származású

ministry for foreign affairs

külügyminisztérium

department of foreign languages

idegen nyelvi lektorátus

to dump goods on a foreign market

dömpingel
dömpingelve exportál
dömpingexportot bonyolít le
veszteséggel exportál
ár alatt dob külföldi piacra árukat

to speak with sg of a foreign accent

kissé idegenes kiejtéssel beszél
többé-kevésbé idegenes kiejtéssel beszél

foreigner

külföldi
külföldi (ember)

foreignism

idegenszerűség (nyelvi, szokásbeli)
külföldieskedés

foreignize

külföldi színezetet ad vmnek
külföldieskedik