finger jelentése magyarul a szótárban

Összesen 104 jelentés felelt meg a keresésnek. finger magyarulfinger meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentése
Többes száma: fingers

finger képe

finger jelentese magyarul

bunch of bananas with two hundred fingers

kétszáz banánból álló fürt
Ige
A szó gyakorisága:A finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentéseA finger gyakorisága, jelentése
Ragozás: to finger, fingered, fingered
Inges alak: fingering
E/3: fingers
fogdos

pull one's finger out

elkezd, nekikezd, ráver, ráhajt, csipkedni kezdi magát
Példamondatok
Hardin fingered it gingerly. = Hardin óvatosan kezébe vette.

finger jelentése kifejezésekben

finger bowl

kézöblítő csésze
kézöblítő edény

ring finger

gyűrűsujj

first finger

mutatóujj

index finger

mutatóujj

third finger

gyűrűsujj

little finger

kisujj

middle finger

középsőujj

to finger a bribe

vesztegetési pénzt fogad el

to finger sg over

végigsétáltatja az ujjait vmin
végigtapint vmit

to finger the piano

klimpíroz
zongorán kalimpál

to finger sy's money

elcseni vki pénzét
ellopja vki pénzét

to put the finger on sy

rámutat vkire

to pull one's finger out

csipkedi magát
dolgozik
keményen elkezd dolgozni
ráhajt
rákapcsol
ráver a melóra
összekapja magát

he wouldn't lift a finger

a kisujját sem mozdítaná

he wouldn't stir a finger

a kisujját sem mozdítaná

they are finger and thumb

egy húron pendülnek

to wag one's finger at sy

ejnyézik vkire
mutatóujjával megfenyeget vkit

have a finger in every pie

minden lében kanál
mindenbe beleüti az orrát

without stirring of a finger

egy ujj mozdítása nélkül

to wind sy round one's finger

ujja köré csavar vkit

it's hard to put your finger on it

nem lehet kézzelfoghatóan megjelölni

to put one's finger on a weak spot

gyenge pontra tapint
érzékeny pontra tapint

fingers

ujjak

fingered

ujjas

fingerer

enyves kezű
kesztyűgyártásnál
ujjkészítő

fingering

(meg)tapogatás

fingertip

ujjbegy

fingerling

Hüvelyk Matyi
fiatal lazac, pisztráng

fingernail

köröm

fingerprint

ujjlenyomat

forefinger

mutatóujj

wharfinger

rakpartőr

index-finger

mutatóujj

rosy-fingered

rózsaujjú hajnal

butter-fingers

kétbalkezes ember
ügyetlen ember

spread fingers

széttárt ujjak

sticky fingers

enyveskezű
tolvaj

trigger-finger

jobb mutatóujj

nimble-fingered

fürge ujjú
ügyes

scotch fingering

gyapjúfonál kötöttárukhoz