figure jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. figure magyarulfigure meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentése
Többes száma: figures

figure képe

figure jelentese magyarul
számjegy

figures

számolás, számtan
Példamondatok
have a good figure = jó megjelenése van
Ige
A szó gyakorisága:A figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentéseA figure gyakorisága, jelentése
Ragozás: to figure, figured, figured
Inges alak: figuring
E/3: figures
szerepel

figure out/up

kiszámít, kigondol
Példamondatok
to cut a sorry figure = gyengén szerepel

figure jelentése kifejezésekben

figure of speech

beszédfordulat
szólásmondás

figure seen in relief against the sky

ég hátteréből jól kiemelkedő alak

long figure

borsos ár

plane figure

síkidom

solid figure

geometriai test
test

to figure on

kalkulál vmivel
számít vmire

to figure up

kigondol
kiszámít
kiókumlál

to figure out

kigondol
kiszámít
kiókumlál

have a good figure

jó alakja van

rounded off figure

lefelé kerekített szám

significant figure

érték-számjegy

to cut a poor figure

gyengén szerepel
siralmas látványt nyújt
siralmasan szerepel

to cut a sorry figure

gyengén szerepel
siralmasan szerepel

two-dimensional figure

síkidom

seen in the figure below

az alábbi ábrán látható

three-dimensional figure

geometriai test

to hack a figure out of a rock

kőtömbből szobrot farag
kőtömbből szobrot kinagyol
sziklából szobrot farag
sziklából szobrot kinagyol

figures

számolás
számtan

figurehead

névleges vezető
orrszobor

figureless

alaktalan
cikornyátlan
díszítés nélküli
ábrák, képek nélküli

figured bass

generálbasszus
számozott basszus

disfigured

csúf
eltorzult
eltorzított
rút

to configure

kialakít

to disfigure

csúfot tesz vkivel
elcsúfít
elrútít
eltorzít
kitöröl
megsemmisít
megszégyenít vkit
torzít

to prefigure

előre elképzel
előre megmutat

disfigurement

elcsúfítás
elrútítás
eltorzítás

to transfigure

átalakít
átszellemít
átváltoztat

in round figures

kerek számban

what's the figure?

mennyi lesz?

statistical figures

statisztikai adatok

the figures don't add up

hiba csúszott a számításba

to be a disfigurement to sg

elcsúfít vmit
eltorzít vmit
eléktelenít vmit

these figures are only a rough estimate

ezek az adatok nagyon hozzávetőlegesek
ezek csak hozzávetőleges adatok
ezek csak megközelítő adatok