fence jelentése magyarul a szótárban

Összesen 59 jelentés felelt meg a keresésnek. fence magyarulfence meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentése
Többes száma: fences

fence képe

fence jelentese magyarul
orgazda
Példamondatok
I jump over the fence, fall. = Átugrottam a sövényen, leestem.
Ige
A szó gyakorisága:A fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentéseA fence gyakorisága, jelentése
Ragozás: to fence, fenced, fenced
Inges alak: fencing
E/3: fences
vív

fence somebody/something in

elkerít valakit/valamit, bekerít valakit/valamit

fence somebody in something

korlátoz valakit valamiben

fence something off

kerítéssel elválaszt, bekerít valamit
Példamondatok
If the plot has been fenced, the sampling units are to be located outside the fence. = Ha a mintaterületet korábban bekerítették, a mintavételi egységeknek a kerítésen kívül kell lenniük.

fence jelentése kifejezésekben

sunk fence

mélyített kerítés

to rush a fence

akadályon vaktában átugrik
akadályt vaktában vesz

barbed-wire fence

szögesdrót kerítés

fencer

vívó

fenceless

nyitott
védtelen (személy, város)

defence

védelem

offence

bűn
megtámadás
sérelem
sértés
támadás
vétek

defences

erősítések

unfenced

bekerítetlen
körülkerítetlen
nem megerősített
nem védett

air defence

légvédelem

defenceless

védtelen

offenceless

ártalmatlan
ártatlan

self-defence

önvédelem

civil defence

légoltalom
légó
polgári védelem

solid defence

megalapozott védelem

defence lawyer

védőügyvéd

petty offences

kihágások

capital offence

főbenjáró bűn
főbenjáró vétség

defence counsel

védőügyvéd

in self-defence

önvédelemből

national defence

honvédelem

technical offence

gondatlanságon alapuló tényállásból folyó kötelem

home defence force

nemzeti haderő
territoriális haderő

indictable offence

büntetendő cselekmény

to give offence to sy

megsért vkit

to take offence at sg

megsértődik vmin

offence against the law

törvénysértés

to extenuate an offence

kisebbíti vki bűnét
kisebbíti vki vétkét
mentegeti vki bűnét
mentegeti vki vétkét