feeling jelentése magyarul a szótárban

A feeling a feel ige inges alakja is.
Összesen 83 jelentés felelt meg a keresésnek. feeling magyarulfeeling meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A feeling gyakorisága, jelentéseA feeling gyakorisága, jelentéseA feeling gyakorisága, jelentéseA feeling gyakorisága, jelentéseA feeling gyakorisága, jelentése
Többes száma: feelings

feeling képe

feeling jelentese magyarul
gondolat
hangulat
Példamondatok
It gave him a queer feeling. = Furcsa érzés vett rajta erőt.
It was a queasy feeling. = Felkavaró volt számára ez a gondolat.
They were both feeling uncomfortable. = Mindketten a lehető legrosszabb hangulatban voltak.

feel jelentése magyarul a szótárban

A feeling a feel ige inges alakja is.
Összesen 83 jelentés felelt meg a keresésnek. feel magyarulfeel meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to feel, felt, felt
Inges alak: feeling
E/3: feels

feeling képe

feeling jelentese magyarul
érzékel
tapint, érint
keres, kotor
Példamondatok
How does she feel about you? = És ő hogyan érez irántad?
I feel terrible. = Én szörnyen érzem magam.
Főnév
A szó gyakorisága:A feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentéseA feel gyakorisága, jelentése
Többes száma: feels
érzék
hangulat
Példamondatok
Mathematicians feel like anyone else. = A matematikusok tapintásra nem különböznek másoktól.

feeling jelentése kifejezésekben

feeling heart

érző kebel

feeling for sg

fogékonyság vmire
érzék vmihez

feeling of cold

hidegérzet

feeling of danger

veszély előérzete
veszély érzete

feeling of sickness

hányinger

feeling began to run high

indulatba jöttek
magasra csaptak az érzelmek
nekihevültek

ill feeling

neheztelés

man of feeling

érző ember
érző szívű ember

sense of feeling

tapintás
tapintóérzék

I had a feeling that

az volt az érzésem, hogy

ebullition of feeling

túláradó érzelem
érzelemkitörés
érzelemtúltengés

exuberance of feeling

túláradó érzelmek
érzések áradása

to be feeling the mad

őrjöng

to enter into sy's feeling

együtt érez vkivel
együttérez vkivel

have no feeling in one's arm

elzsibbadt a karja

feelings

érzések

feelingly

bensőségesen
meghatottan
megindultan
érzéssel

feelings ran high

nagy volt az izgalom

unfeeling

érzéketlen

forefeeling

előérzet

mixed feelings

vegyes érzelmek

delicate feelings

kifinomult érzelmek
könnyen megsérthető érzelmek

no hard feelings!

ne haragudjék!
nem szabad rossznéven venni
nincs harag!
szent a béke!

have you no feelings?

hát nincs lelked?

to blunt the feelings

eltompítja az érzelmeket
eltompítja az érzést
gyengíti az érzést

to rasp sy's feelings

idegesít
ingerel

with mingled feelings

vegyes érzelmekkel

to harrow sy's feelings

szívét szaggatja vkinek
érzelmeibe gázol vkinek

to jar on sy's feelings

bántja vkinek az érzéseit
sérti vkinek az érzéseit

to misread sy's feelings

félreismeri vki érzelmeit

to cork up one's feelings

elfojtja érzelmeit

to keep one's feelings in check

uralkodik magán
uralkodik érzelmein

to appeal to sy's finer feelings

nemesebb énjéhez szól
nemeslelkűségéhez apellál