far jelentése magyarul a szótárban

Összesen 124 jelentés felelt meg a keresésnek. far magyarulfar meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentése
Középfoka: farther/further
Felsőfoka: farthest/furthest

far képe

far jelentese magyarul
távol, messze
messzire
jóval, sokkal
Példamondatok
They are too far away. = Túl messze vannak.
Are you going far? = És messzire mégy?
Far more clever than we suspected. = Sokkal okosabb, mint gyanítottuk.
Melléknév
A szó gyakorisága:A far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentéseA far gyakorisága, jelentése
Középfoka: farther/further
Felsőfoka: the farthest/furthest
Példamondatok
We are from a far country, and unacquainted here. = Távoli országból jövünk, és errefelé nincsenek ismerőseink.

far jelentése kifejezésekben

far country

távoli ország

far and near

mindenhol
mindenütt

far and wide

mindenütt
szerte e világon
széles e világon
széltében-hosszában
világ minden táján

far too many

nagyon is sokan
több a kelleténél
túl sokan

far cry from sg

jó messze vmitől
össze sem hasonlítható vmivel

far above the trees

magasan a fák felett
messze a fák felett

so far

eddig
eddig még
ez ideig
idáig
mindeddig
mostanáig
még

to go far

nagyon soká elég
nagyon soká tart

not so far

ezideig még nem
még nem
ne olyan messzire

in so far as

amennyiben
már amennyire

near and far

közel és távol
mindenfelé
mindenhol
mindenütt

so far so good

eddig rendben van
eddig rendben volnánk
ennyire már volnánk

to go far afield

messzire elkalandozik

in the far future

távoli jövőben

as far as possible

amennyire csak lehet
amennyire csak lehetséges
amennyire lehetséges
lehetőség határáig
lehetőség szerint

as far as that goes

ami ezt illeti
erre vonatkozólag

not far short of it

kis híján
majdnem

to extend as far as

ér vmeddig

to stretch as far as

ér vmeddig

as far as I can judge

amennyire én meg tudom ítélni

that is going too far

ez már több a soknál
ez túlmegy minden határon

as far as I'm concerned

ami engem illet
részemről

he got as far as saying

addig jutott a mondókájában, hogy
annyit mondott, hogy
annyit tudott kinyögni, hogy

to carry a joke too far

túl sokat enged meg magának
túlzásba viszi a tréfát

to carry things too far

túlzásba viszi a dolgokat

to push as far as Paris

párizsig hatol
párizsig nyomul

as far as I am concerned

ami engem illet

as far as sg is concerned

ami vmit illet

he is far from being happy

minden csak nem boldog

I shall help you as far as I can

segítek neked, amennyire csak tudok

I'll go as far as the corner with you

elkísérlek a sarokig

according to the news received so far

eddigi hírek szerint

fare

ellátás
koszt
utas
viteldíj
étel
útiköltség

farl

zablisztből sült vékony lepény

faro

fáraó

farcy

takonykór

fares

díjtételek
menetjegyek

far-flung

hatalmas
messze szétterjedő
messze szétágazó
messzenyúló
nagy kiterjedésű
nagyvonalú
széleskörű

fare stage

szakasz
vonalszakasz

far-fetched

erőltetett
túlzott