fail jelentése magyarul a szótárban

Összesen 104 jelentés felelt meg a keresésnek. fail magyarulfail meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentése
Ragozás: to fail, failed, failed
Inges alak: failing
E/3: fails

fail képe

fail jelentese magyarul
elmulaszt
megbukik
Példamondatok
If I fail, I shall go into a convent. = Ha nem sikerül, zárdába vonulok.
We do not punish the ones who fail. = Nem büntetjük meg azokat, akik megbuknak.
Főnév
A szó gyakorisága:A fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentéseA fail gyakorisága, jelentése
Többes száma: fails

fail jelentése kifejezésekben

without fail

feltétlenül
haladéktalanul
minden bizonnyal

fated to fail

bukásra kárhoztatott
bukásra ítélt

words fail me!

nem találok szavakat!

to fail to do sg

nem tesz meg vmit

to fail in one's duty

nem teljesíti a kötelességét

words fail me to express

nem találok rá szavakat

to fail in an examination

megbukik

fails

hibásak

failed

hibázott

faille

könnyű selyemszövet

failing

bukott
bukásra álló
gyarlóság
gyenge
gyengeség
gyengülő
hanyatló
hiba
hiányában
kihagyó
kudarcot vallott
kudarcot valló
romló
tökéletlenség

failure

balsiker
bukás
csőd
elmulasztás
elromlás
elégtelenség
hiba
hiány
kudarc
leromlás
megbukás
meghibásodás
mulasztás
pályatévesztett ember
romlás
szervi elégtelenség

failures

hibák

fail-safe

hibamentes

failing whom

akinek távollétében

failing which

ellenkező esetben
különben
máskülönben

failing a buyer

mivel vevő nem jelentkezett

failing all else

ha minden kötél szakad
végső esetben

failing an answer

ha nem jön válasz
válasz hiányában

failing proof to the contrary

míg az ellenkezője be nem bizonyosodott

jeofail

jog tört <peres eljárás során elkövetett elnézés, tévedés

shortfail

deficit
elégtelenség
mennyiségi visszaesés
termelési, minőségi előirányzat nem teljesítése

unfailing

biztos
bőséges
csalhatatlan
hiánytalan
hűséges
kiapadhatatlan
kifogyhatatlan
kimeríthetetlen

unfailingly

csalhatatlanul

whom failing

akinek távollétében

spark failure

gyújtás megszakadása
gyújtáshiba
gyújtáskihagyás

cardiac failure

szívelégtelenség

speech failed him

elállt a szava

foredoomed to failure

eleve elhibázott
eleve kudarcra ítélt

have a failing for sg

gyengéje vmi
gyönge oldala vmi

have a failing for drink

gyengéje az ital

attempt doomed to failure

kudarcra ítélt kísérlet
reménytelen kísérlet

the play failed to get over

a darabnak nem volt sikere

their failure would swamp me

csődjük engem is tönkretenne

to be unfailing in one's duty

kötelességtudó
kötelességét hiánytalanul végzi

we all have our little failings

senki sem tökéletes
senki sincs hiba nélkül

he never fails to attend a lecture

nem marad el egyetlen előadásról sem
nem maradna el egyetlen előadásról sem
sosem mulaszt el egy előadást sem

the performance was rather a failure

elég gyengén sikerült az előadás
kudarcba fulladt a szereplés
nem valami jól sikerült az előadás