face jelentése magyarul a szótárban

Összesen 136 jelentés felelt meg a keresésnek. face magyarulface meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentése
Többes száma: faces

face képe

face jelentese magyarul
arc
hírnév
Példamondatok
General Dreedle's face clouded. = Dreedle tábornok arca elsötétült.
There were no windows in the building's face. = A homlokzaton nem voltak ablakok.
Ige
A szó gyakorisága:A face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentéseA face gyakorisága, jelentése
Ragozás: to face,
Példamondatok
I will face my fear. = Szembenézek a félelmeimmel.

face jelentése kifejezésekben

face powder

púder

face upward

lapjával fölfelé

face lined with tears

könnyektől barázdált arc

angel face

angyalarc
gyerekarcú tisztecske
szelíd arckifejezés
tejfelesszájú tisztecske
ártatlan arckifejezés

broad face

széles vágású betű

to face it

szembenéz vele

sodden face

mértéktelen ivástól kifejezéstelen arc
mértéktelen ivástól püffedt arc

animated face

felhevült arc
sugárzó arc

in the face of day

nyíltan

to cork one's face

égetett parafadugóval bekormozza az arcát

to fall one's face

leesik az álla

to make a wry face

savanyú képet vág

to pull a wry face

kelletlen arcot vág
savanyú arcot vág
savanyú képet vág

to pull a long face

hosszú képet vág
kelletlen képet vág
komolyan néz
megnyúlik az ábrázata
rosszallóan néz
savanyú képet vág

to slap in the face

pofon üt

to wear a long face

hosszú képet vág
kelletlen képet vág
komolyan néz
megnyúlik az ábrázata
rosszallóan néz
savanyú képet vág

to fall on one's face

elvágódik
hasra esik
végigvágódik

to turn over the face

ciklust bevégez a fronton
munkahelyet áthelyez

have one's face lifted

felvarratja a ráncait
fiatalító műtétet végeztet

in the face of all men

mindenki előtt
mindenki szeme láttára

the wind bites his face

arcába vág a szél

to strike sy in the face

arcul üt vkit
arcába vág vkinek
pofon üt vkit

to land sy one in the face

arcul csap vkit
arcul üt vkit
leken egyet vkinek
pofon vág vkit
pofon üt vkit

to set one's face for home

hazafelé indul
hazafelé tart
hazafelé veszi útját

to get one's face in a knot

dühbe jön
felizgatja magát

to tie one's face in a knot

dühbe jön
felizgatja magát

her face registered surprise

arca meglepetést fejezett ki

every door closed in his face

minden út bezárult előtte

he has good lines in his face

jó arcvonásai vannak
jó vonásai vannak
jóarcú

to give sy a bash on the face

leken vkinek egyet
pofon vág vkit

have the gallows in one's face

betörőarca van
szorul a hurok a nyaka körül

to put a new face on the matter

más képet ad a dolognak
más színezetet ad a dolognak
ügyet más beállításban tüntet fel
ügyet más színben tüntet fel

to put a good face on a bad business

jó képet vág a dologhoz

to put a brave face on a bad business

jó képet vág a dologhoz

to put on a face to suit the occasion

alkalomhoz illő arcot vág
alkalomhoz illő kifejezést ölt

to disappear off the face of the earth

eltűnik a föld színéről

his evidence is false on the face of it

nyilvánvaló hogy vallomása hamis
nyomban megállapítható hogy vallomása hamis

facer

pofon

facet

csiszolt felület
csiszolt lap
csiszolt él
fazetta
oldal
oszlopborda

face-piece

gázálarc